الدوري البوليفي

الدورة ال 11 لسنة 2019 - LFPB: Apertura

23:15
15.09.2019
Guabirá
[1 - 1 ]
Blooming
Estadio Gilberto Parada (Montero)
19' J. Ibanez
34' J. S. Mercado Galvez
41' G. Moruco Carreno
47' W. Acostaهدف!
63' D. Roca
80' W. Rojas
90' J. Montenegro
3' R. Cordano
6' M.
27' J. Carrasco
60' C. Latorre
60' J. Rios
68' A. Blancoهدف!
77' J. Carrasco
78' K. Urapuca
89' E. Sanchez
90' J. Vargas
21:00
15.09.2019
San José
[7 - 0 ]
Club Destroyers
Estadio Jesús Bermúdez (Oruro)
11' C. Saucedoهدف!
28' J. Gaucho (o.g.)هدف!
34' M. Barreraهدف!
40' H. Gutierrezهدف!
60' J. Sanguinettiهدف!
61' R. Segovia
75' M. Gomes
76' E. Rojas
78' C. Saucedoهدف!
85' M. Gomes
89' M. Gomesهدف!
30' E. Melgar
39' B. Vaca
46' J. Cortes
58' M. J. Aguirre
66' D. Paz
72' J. Gaucho
23:15
14.09.2019
Aurora
[1 - 1 ]
Always Ready
Estadio Félix Capriles (Cochabamba)
46' D. Torrico
56' W. Alvarezهدف!
58' A. Sanchez
63' D. Rios
69' T. Bolzicco
77' S. Moruno
78' W. Alvarez
34' L. Rojas
46' M. Suarez
50' M. Ovejero
51' J. Adrianهدف!
74' M. Ovejero
78' C. Arabe
87' C. Arabe
90' N. Cabrera
21:00
14.09.2019
The Strongest
[6 - 2 ]
Real Potosí
Estadio Hernando Siles (La Paz)
13' I. Garcia (o.g.)هدف!
35' H. Reina
46' R. Castro
47' M. Ortizهدف!
52' H. Reinaهدف!
60' J. Reinoso (pen.)هدف!
67' F. Marteli
69' W. Veizagaهدف!
71' J. Campos
74' R. Clarke
84' R. Clarke (pen.)هدف!
20' C. Vargas
21' J. Vogliottiهدف!
34' C. Vargas
42' G. Pinedo
46' J. Vogliotti
56' M. Berriex
68' J. Vogliotti (pen.)هدف!
72' L. Garnica
83' W. Santillan
21:00
15.09.2019
Nacional Potosí
[0 - 3 ]
Bolívar
Estadio Victor Agustín Ugarte (Potosí)
65' N. Soliz
71' A. Delgado
80' R. Gallegos
33' I. Cardenas
41' L. Moreira
47' H. Rodriguez
51' J. Pereyra Diazهدف!
61' V. Castellonهدف!
77' L. Vaca
80' J. Callejonهدف!
81' M. Prieto
85' A. Jusino
25:30
14.09.2019
Sport Boys
[1 - 2 ]
Jorge Wilstermann
Estadio Integración Bolivia (Yapacaní)
12' W. Soleto
21' P. Chavez
39' L. Ursino
43' J. Rojas
46' F. Saravia
55' G. Garcia
71' D. Maldonado
77' W. Antelo
87' A. Gongora
90' A. Gongoraهدف!
12' J. Ortiz
19' Serginhoهدف!
41' V. Melgar
45' P. Laredo
45' C. Chavez
46' L. Justiniano
48' C. Chavezهدف!
58' E. Orfano
69' E. Orfano
69' R. Ballivian
90' P. Laredo
25:30
15.09.2019
Royal Pari
[1 - 0 ]
Oriente Petrolero
Estadio Ramón Aguilera Costas (Santa Cruz de la Sierra)
36' F. J. Isita
46' S. Guerra
46' R. Origuela
51' R. Cabrera
64' M. Barrios
70' P. Zeballos
90' S. Guerraهدف!
90' S. Guerra
66' N. Palmieri
68' J. Castillo
73' P. Marcos
21:00
06.04.2018
Guabirá
[2 - 2 ]
Club Universitario
Estadio Ramón Aguilera Costas (Santa Cruz de la Sierra)
2' E. Michelli
18' D. J. Hoyos
46' J. Castillo
46' L. Hurtado
55' J. Castilloهدف!
72' P. Chavez
72' A. Medina
89' L. Hurtado
90' P. Chavez
90' G. Giacopettiهدف!
6' M. Arguelloهدف!
22' R. Verduguez
37' J. Baez
45' D. Maldonadoهدف!
56' E. Rivera
73' B. Pascua
83' J. Cuellar
86' E. Rivera
90' M. Arguello
2:00
07.04.2018
Nacional Potosí
[2 - 2 ]
Royal Pari
Estadio Victor Agustín Ugarte (Potosí)
1' S. Torres
15' A. Velascoهدف!
24' W. Salazar
26' W. Rioja
31' E. Perez
46' R. Gallegos
46' E. Dury
56' H. Reina
78' M. Galainهدف!
90' R. Gallegos
10' J. Chavez
10' M. Pirchio
24' M. Pirchio
28' M. Brau
44' M. Mercadoهدف!
51' J. Chavezهدف!
57' M. Brau
60' A. Loras
63' E. Cristaldo
64' M. Mercado
65' M. Barrios
83' A. Torrez
85' J. Arauz
89' F. J. Isita
21:00
07.04.2018
Aurora
[0 - 2 ]
Blooming
Estadio Municipal de Sacaba (Sacaba)
5' G. Vaca
22' J. Gomez
51' C. da Silva
59' J. Cornejo
61' I. Zerda
64' W. Gomez
90' L. Barboza
45' H. Bargasهدف!
62' H. Suarez
67' J. Herrera
69' C. Pereyra
76' J. Herreraهدف!
78' C. Fernandez
88' P. de Miranda
89' C. Fernandez
21:00
08.04.2018
Club Destroyers
[2 - 0 ]
Real Potosí
Estadio Ramón Aguilera Costas (Santa Cruz de la Sierra)
42' A. Cuellarهدف!
45' J. Tavares da Silvaهدف!
58' C. Vitor
71' W. Cayo Ulloa
72' V. Abrego
81' D. de Oliveira
85' D. de Oliveira
39' D. Pena
46' G. Garcia
47' L. Estrada
47' L. Mendez
52' E. Puna
58' H. Soliz
67' L. Iglesias
76' F. Rodriguez
83' G. Garcia
22:00
08.04.2018
Bolívar
[3 - 0 ]
The Strongest
Estadio Hernando Siles (La Paz)
16' P. Pedraza
24' R. Raldes
44' R. Quinonez
51' J. Arceهدف!
63' D. Lizio
78' W. Ferreiraهدف!
81' L. Morales
83' J. Callejonهدف!
85' J. Arrascaita
36' G. Valverde
44' P. Escobar
57' R. Cardozo
58' R. Cardozo
63' E. Carcelen
68' H. Vaca
71' R. Ballivian
79' C. Novoa
23:15
08.04.2018
San José
[4 - 0 ]
Sport Boys
Estadio Jesús Bermúdez (Oruro)
36' L. Ursino (o.g.)هدف!
51' R. Ramalloهدف!
72' C. Saucedo (pen.)هدف!
74' M. Suarez
78' J. Reinoso
80' J. Reinosoهدف!
25' J. Sanchez
36' J. Candia
59' C. Algaranaz
72' J. Candia
25:30
08.04.2018
Oriente Petrolero
[3 - 1 ]
Wilstermann
Estadio Ramón Aguilera Costas (Santa Cruz de la Sierra)
2' L. Haquin
28' J. Canoهدف!
36' J. Paredes
45' J. Cano
48' G. Olguin
61' C. Anezهدف!
70' R. Rodriguez
83' D. Suarez
86' M. Freitasهدف!
17' J. Aponte
25' P. Laredo
32' C. Machado
37' J. Rios
39' E. Zenteno
41' C. Chavez
46' R. Pedriel
64' L. Gaucho
74' J. Ortiz
75' G. Alvarezهدف!
24:15
18.09.2018
Club Destroyers
[2 - 0 ]
Royal Pari
Estadio Ramón Aguilera Costas (Santa Cruz de la Sierra)
45' V. de Jesusهدف!
56' Amarildo
63' J. Tavares da Silva
80' M. A. Mendoza
84' J. Tavares da Silvaهدف!
88' J. Rodriguez
68' D. Rios
68' G. Pacheco
72' R. Origuela
2:30
20.09.2018
San José
[2 - 3 ]
Nacional Potosí
Estadio Jesús Bermúdez (Oruro)
31' J. Sanguinetti (pen.)هدف!
32' D. Torrico
46' C. Saucedo
55' J. Reinosoهدف!
60' M. Cuellar
68' J. Toco
72' M. Gomes
86' M. Gomes
87' J. Sanguinetti
9' L. Torricoهدف!
21' L. Romero
27' R. Gallegosهدف!
32' J. Alaca
52' Guaqui
53' L. Torrico
53' Guaqui
59' M. Quiroga
85' E. Perezهدف!
86' W. Rioja
2:30
20.09.2018
Wilstermann
[3 - 0 ]
Aurora
Estadio Félix Capriles (Cochabamba)
19' L. Gauchoهدف!
20' L. Gaucho
21' R. Montero
25' L. Gauchoهدف!
51' L. Gauchoهدف!
70' Y. Vallejos
77' M. de Lima
79' C. A. Melgar
18' D. Lora
46' V. Castellon
49' I. Huayhuata
71' M. Arnez
84' E. Alpire
90' A. Cousillas
2:30
20.09.2018
The Strongest
[2 - 1 ]
Club Universitario
Estadio Hernando Siles (La Paz)
37' P. Escobar
48' J. Marteli F.52'Ayala
58' R. Blackburnهدف!
62' R. Blackburn
63' H. Vaca
75' E. Ibarguen
78' P. Escobar (pen.)هدف!
82' W. Veizaga
89' W. Veizaga
90' H. Vaca
15' J. Balcera
41' O. Diazهدف!
60' J. Andia
74' I. A. Brun
77' P. Salinas
81' D. Maldonado
83' C. Vargas
21:00
20.09.2018
Guabirá
[2 - 0 ]
Bolívar
Estadio Ramón Aguilera Costas (Santa Cruz de la Sierra)
39' J. S. Mercado Galvez
45' J. Castillo
46' M. Rios
54' M. Aguirre
65' M. Rios
75' J. Castillo (pen.)هدف!
83' L. Hurtado
90' M. Riosهدف!
28' R. Raldes
30' M. Riquelme
32' E. Rodriguez
46' D. Bejarano
65' F. Laforia
70' W. Ferreira
78' E. Saavedra
89' L. Justiniano
24:15
20.09.2018
Real Potosí
[1 - 0 ]
Oriente Petrolero
Estadio Victor Agustín Ugarte (Potosí)
2' A. Gallardo
27' M. Vasquez
28' E. Puna
46' F. Rodriguez
58' F. Rodriguezهدف!
64' H. Soliz
65' W. Santillan
80' F. Oni
90' C. Vargas
21' Y. Duk
22' P. Zeballos
55' L. Haquin
57' A. Mercado
60' P. Zeballos
68' D. Bejarano
78' H. Gutierrez
89' Y. Duk
90' J. Paredes
2:30
19.09.2018
Blooming
[2 - 1 ]
Sport Boys
Estadio Ramón Aguilera Costas (Santa Cruz de la Sierra)
7' H. Bargasهدف!
24' C. Coimbra
38' C. Arano
62' J. Vargas
62' G. E. Britos
71' E. Vaca Hurtado
77' G. E. Britosهدف!
80' E. Sanchez
33' J. Rojasهدف!
36' J. Rojas
46' E. Rojas
64' L. Nieto
72' S. Mustafa
80' C. Algaranaz
89' J. Candia
25:30
08.03.2020
San José
[4 - 1 ]
Oriente Petrolero
Estadio Jesús Bermúdez (Oruro)
12' I. Vidaurre
32' M. Morgonهدف!
45' R. Vargas (pen.)هدف!
55' K. Fernandez
56' R. Vargasهدف!
58' R. Vargas
68' R. Segovia
84' M. Ovando
84' M. Morgonهدف!
13' O. Salinas Aguilarهدف!
39' M. Zoch
45' J. Carreno
46' S. Gamarra
64' D. Gutierrez
69' G. Olguin
23:15
07.03.2020
Jorge Wilstermann
[2 - 1 ]
Atlético Palmaflor
Estadio Félix Capriles (Cochabamba)
39' M. Villarroel
46' R. Ballivian
62' C. Chavez
72' Serginho
76' W. Alvarezهدف!
80' J. Arrascaitaهدف!
82' J. Arrascaita
35' Jefferson
61' I. Huayhuata
64' B. Ubah
69' Jeffersonهدف!
73' V. Machaca
81' R. Gomez
84' A. Terrazas
86' L. Saldias
21:00
07.03.2020
Always Ready
[2 - 1 ]
Bolívar
Estadio Municipal El Alto (El Alto)
46' J. Sanguinetti
54' S. J. Adrian
68' J. Sanguinettiهدف!
70' N. Cabrera
75' J. Rojas
87' F. Saucedoهدف!
45' E. Saavedraهدف!
46' L. Gutierrez
59' E. Saavedra
65' E. Vecchio
72' R. Fernandez
77' R. Dominguez
85' R. Dominguez
89' M. Riquelme
23:15
08.03.2020
Real Potosí
[2 - 2 ]
Royal Pari
Estadio Victor Agustín Ugarte (Potosí)
31' F. Dominguez
42' A. Aguirre
46' M. Aguirre
46' F. Pastor
54' O. Baldomarهدف!
65' F. Pastorهدف!
66' G. Garcia
78' L. Maygua
39' J. Arauz
45' A. Figueroa
49' O. Siles
52' B. Mirandaهدف!
60' L. Ursinoهدف!
63' H. Cespedes
69' A. Figueroa
76' M. Barrios
83' I. Hernandez
21:00
06.03.2020
Santa Cruz
[2 - 1 ]
Nacional Potosí
Estadio Ramón Aguilera Costas (Santa Cruz de la Sierra)
34' F. Rodriguezهدف!
61' C. A. Ribera
74' M. Saucedo
78' J. Riveroهدف!
82' A. Pena
90' C. Rodriguez
46' .. Fierro
46' E. Perez
51' O. Anez
80' M. Suarez
80' J. P. Rioja
81' M. Bustamanteهدف!
21:00
08.03.2020
The Strongest
[6 - 2 ]
Guabirá
Estadio Hernando Siles (La Paz)
26' J. Reinosoهدف!
34' J. Reinoso (pen.)هدف!
52' R. Blackburn
60' J. Campos
65' J. Reinosoهدف!
72' W. Veizaga
76' L. E. Demiquel Banegas
78' J. Reinosoهدف!
81' R. Cardozoهدف!
88' D. Wayarهدف!
24' R. Perozoهدف!
35' A. Quintana
44' A. Quintanaهدف!
46' R. Suarez
67' L. Hurtado
69' J. Hoyos
73' A. Quiroga
87' A. Quiroga
23:15
07.03.2020
Blooming
[4 - 0 ]
Aurora
Estadio Ramón Aguilera Costas (Santa Cruz de la Sierra)
23' C. Menachoهدف!
52' C. Menacho
58' Rafinha
63' Rafinhaهدف!
69' Rafinhaهدف!
74' R. Spenhay
80' G. Fernandez
84' R. Spenhay
87' F. Arismendiهدف!
27' J. Rios
32' E. Rivera
62' E. V. Gomes
70' O. Morales
79' E. Rivera
23:15
10.03.2019
San José
[0 - 3 ]
Jorge Wilstermann
Estadio Jesús Bermúdez (Oruro)
45' I. Hernandez
46' Y. Duk
54' C. Alessandrini
57' R. Ramallo
57' R. Eguino
60' R. Eguino
16' F. Saucedo
24' V. Melgar
27' M. Villarroelهدف!
29' E. Zenteno
45' Serginho
51' J. Nunez
55' F. Saucedoهدف!
63' G. Alvarez
74' B. Miranda
90' J. Nunezهدف!
23:15
09.03.2019
Nacional Potosí
[3 - 0 ]
Sport Boys
Estadio Victor Agustín Ugarte (Potosí)
29' M. Galainهدف!
36' M. Galain
45' B. Pascua
46' D. Mancilla
56' H. Reina (pen.)هدف!
68' J. Andia
79' N. Soliz
84' D. Mancilla
89' D. Mancillaهدف!
90' N. Soliz
55' P. Paz
65' G. Fortunato
74' D. Lora
78' M. Pereira
87' D. Lora
25:30
10.03.2019
Blooming
[2 - 0 ]
The Strongest
Estadio Ramón Aguilera Costas (Santa Cruz de la Sierra)
5' R. Barros
5' Rafinha
23' R. Barrosهدف!
44' J. Rios
54' R. Fernandezهدف!
62' J. Vargas
77' A. Farell
87' A. Blanco
89' C. Latorre
8' R. Cardozo
22' M. Ortiz
37' D. Wayar
46' R. Castro
56' H. Vaca
67' J. Campos
85' D. Cure
21:00
10.03.2019
Club Destroyers
[2 - 3 ]
Guabirá
Estadio Ramón Aguilera Costas (Santa Cruz de la Sierra)
41' L. Alvarez
45' R. Rodriguezهدف!
60' R. Duarte
72' J. Cortes
77' J. Cortesهدف!
77' J. Cortes
78' D. Paz
90' L. Duran
90' R. Sejas
90' R. Perozo
14' L. Hurtadoهدف!
17' N. Amarilla
36' G. Mojica
46' F. Supayabe
57' M. Aguirre
61' C. A. Ribera
63' M. Aguirreهدف!
76' J. Lezcano
82' M. Aguirre (pen.)هدف!
86' F. Supayabe
90' J. Montenegro
90' J. Flores
90' D. Zamora
2:00
09.03.2019
Bolívar
[3 - 0 ]
Oriente Petrolero
Estadio Hernando Siles (La Paz)
10' J. Orellana
27' S. Guzman
46' H. Rodriguez
46' M. Riquelmeهدف!
61' H. Rodriguezهدف!
68' J. Pereyra Diazهدف!
80' C. Gomez
86' P. Pedraza
12' J. Castillo
13' J. Castillo
46' M. Suarez
58' C. Alzate
60' J. Garcia
70' M. Cuellar
72' N. Palmieri
21:00
09.03.2019
Always Ready
[3 - 1 ]
Real Potosí
Estadio Municipal El Alto (El Alto)
24' A. Bejaranoهدف!
32' L. A. Lopez
42' L. Copete
44' C. Arabeهدف!
51' C. Arabe
52' C. Algaranaz
59' E. Puna
59' W. Ferreiraهدف!
70' M. Ovejero
73' D. Miranda
85' O. Anez
86' A. Bejarano
46' C. Iramaz
46' J. Arrascaita
55' C. Iramaz
56' R. Monteiro
68' R. Monteiroهدف!
76' C. Tordoya
78' R. Monteiro
88' R. Avila
21:00
10.03.2019
Aurora
[2 - 3 ]
Royal Pari
Estadio Félix Capriles (Cochabamba)
33' A. Rey
46' A. Fernandez
46' L. R. Barboza
46' C. da Silvaهدف!
55' A. Rey
68' A. Fernandezهدف!
77' M. Parrado
46' F. J. Isita
56' J. Mosquera (pen.)هدف!
64' E. O. Vasquez Ortega
70' O. Diaz
81' F. J. Isitaهدف!
90' Thiagoهدف!

الالعاب الاسبوع 11 LFPB: Apertura

الفريق الثاني
الفريق الاول
جميع المباريات (أسابيع قادمه وسابقة )
كلاسيكو الدوري الاسباني ميسي برشلونه ريال مدريد رونالدو الدوري الالماني