الدوري البوليفي

الدورة ال 5 لسنة 2018 - LFPB: Apertura

21:00
24.02.2018
Guabirá
[6 - 0 ]
Real Potosí
Estadio Gilberto Parada (Montero)
1' G. Giacopettiهدف!
26' E. Michelli
31' M. Zochهدف!
45' G. Giacopettiهدف!
49' W. Alvarezهدف!
53' D. J. Hoyos
62' J. Castillo
66' P. Chavez
75' G. Giacopettiهدف!
77' D. J. Hoyos
78' J. Mendez
90' J. Castilloهدف!
9' G. Mealla
20' D. Rivero
38' J. Aleman
46' H. Soliz
51' L. Mendez
63' G. Suarez
68' L. Iglesias
23:15
24.02.2018
The Strongest
[3 - 0 ]
Royal Pari
Estadio Hernando Siles (La Paz)
22' M. Bejaranoهدف!
27' M. Ortizهدف!
29' W. Veizaga
29' P. Escobar
34' M. Ortizهدف!
42' R. Ballivian
71' H. Vaca
84' C. Novoa
90' R. Ballivian
38' F. J. Isita
40' M. Pirchio
42' E. Cristaldo
63' O. Siles
70' A. Gonzaga
77' J. Cespedes
89' C. Tordoya
90' G. Justiniano
2:00
25.02.2018
Nacional Potosí
[3 - 0 ]
Sport Boys
Estadio Victor Agustín Ugarte (Potosí)
23' H. Reina
30' J. Alacaهدف!
41' J. Alaca
48' G. Yecerotte
59' A. Paniagua
63' H. Reinaهدف!
73' J. Ruth
74' A. Velascoهدف!
83' E. Perez
88' H. Torres
18' M. Mercado
42' L. Ursino
51' J. Flores
60' M. Saucedo
67' C. Algaranaz
22:00
04.08.2018
Club Destroyers
[0 - 0 ]
Wilstermann
Estadio Samuel Vaca Jimenez (Warnes)
30' J. Arandia
35' Amarildo
46' W. Cayo Ulloa
46' J. Rodriguez
70' B. Vaca
77' J. Rodriguez
84' E. Melgar
35' C. Chavez
54' Serginho
63' C. A. Melgar
74' Y. Vallejos
83' F. Saucedo
89' M. Bergesse
90' Y. Vallejos
21:00
25.02.2018
Aurora
[0 - 0 ]
Wilstermann
Estadio Municipal de Sacaba (Sacaba)
9' J. Fleitas
18' G. Vaca
25' C. Lamanna
58' G. Vaca
64' D. Lora
65' C. Cardozo
67' J. Munoz
84' I. Zerda
10' Serginho
15' A. Melean
55' R. Pedriel
69' C. Machado
70' C. A. Melgar
82' J. Ortiz
21:00
06.08.2018
Guabirá
[2 - 0 ]
San José
Estadio Gilberto Parada (Montero)
21:00
25.02.2018
San José
[4 - 0 ]
Blooming
Estadio Jesús Bermúdez (Oruro)
9' C. Saucedo (pen.)هدف!
39' J. Sanguinetti
44' C. Saucedoهدف!
46' J. Tancredi
51' J. Sanguinetti
54' M. Cuellarهدف!
55' M. Cuellar
70' V. Melgarهدف!
79' M. Suarez
15' J. P. Rioja
19' F. Coria
29' C. Arano
46' J. Vaca
51' J. M. Sagredo C.
56' A. Farell
74' J. Carrasco
22:00
05.08.2018
Bolívar
[3 - 3 ]
Sport Boys
Estadio Hernando Siles (La Paz)
12' J. Callejonهدف!
37' J. Callejonهدف!
59' J. Arce (pen.)هدف!
63' E. Saavedra
76' W. Ferreira
84' J. Flores
22' J. Rivero
28' F. Gonzalez
48' L. Ursinoهدف!
56' M. Prost
74' L. Nieto
77' Y. Anguloهدف!
90' J. Candiaهدف!
90' J. Candia
23:15
25.02.2018
Club Destroyers
[2 - 2 ]
Bolívar
Estadio Ramón Aguilera Costas (Santa Cruz de la Sierra)
12' L. Osinaga
46' J. Tavarez
49' D. Paz
71' Cayo Ulloa W.
75' W. Soleto
77' S. Navarroهدف!
83' A. Cuellar
88' J. Tavarezهدف!
88' J. Tavarez
32' J. Arrascaita
34' Fierro (pen.)هدف!
40' J. Flores
53' M. Villarroel
64' L. Justinianoهدف!
73' M. Prieto
75' M. Smedberg-Dalence
21:00
05.08.2018
Aurora
[0 - 0 ]
Club Universitario
Estadio Municipal de Sacaba (Sacaba)
49' J. Fleitas
59' A. Sanchez
75' J. Gomez
77' I. Huayhuata
81' E. Cano
45' J. Balsera
69' P. Salinas
75' F. Mino
80' F. Mino
2:30
27.02.2018
Oriente Petrolero
[4 - 2 ]
Club Universitario
Estadio Ramón Aguilera Costas (Santa Cruz de la Sierra)
31' M. Freitasهدف!
57' M. Freitasهدف!
63' H. Sanchezهدف!
65' A. Mercado
69' J. Cano
74' D. Bejarano
76' D. Bejarano
78' J. Mezaهدف!
6' E. Rivera
50' D. Maldonado
56' O. Baldomar
59' B. Pascuaهدف!
61' B. Pascua
69' A. Fernandez
83' D. Maldonadoهدف!
84' J. Sardon
90' J. Andia
2:00
06.08.2018
Oriente Petrolero
[0 - 3 ]
Blooming
Estadio Ramón Aguilera Costas (Santa Cruz de la Sierra)
20' C. Roca
32' G. Vizcarra
33' A. Mercado
46' L. Haquin
46' M. Freitas
68' H. Gutierrez
11' J. P. Rioja
32' C. Arano (pen.)هدف!
42' C. Latorre
64' L. Vacaهدف!
66' L. Vaca
68' C. Pereyra
79' E. Vaca Hurtado
82' J. Vargasهدف!
21:00
06.08.2018
Royal Pari
[5 - 1 ]
Nacional Potosí
Estadio Ramón Aguilera Costas (Santa Cruz de la Sierra)
28' J. Mosqueraهدف!
31' J. Mosqueraهدف!
42' J. Mosquera
54' J. Mosqueraهدف!
65' G. Pacheco
68' J. Chavez
73' M. Carrasco
86' M. Carrascoهدف!
89' Thiagoهدف!
37' R. Gallegos
46' W. Rioja
46' L. Pavia
50' L. Torrico
56' S. Torresهدف!
62' S. Garcia
23:15
06.08.2018
Real Potosí
[0 - 3 ]
The Strongest
Estadio Victor Agustín Ugarte (Potosí)
21' G. Sosa
32' D. Pena
45' H. Soliz
46' F. Oni
63' L. Morales
63' H. Sanchez
85' D. Huallpa
89' R. Avila
90' D. Ferrufino
19' R. Castro
33' C. Novoa (pen.)هدف!
45' A. Jara
55' E. Ibarguen
60' E. Carcelenهدف!
68' R. Cardozo
71' R. Blackburn
77' A. Pena
90' R. Blackburn
90' R. Blackburnهدف!
25:30
08.02.2020
The Strongest
[0 - 1 ]
Jorge Wilstermann
Estadio Hernando Siles (La Paz)
31' G. Godoy
33' D. Vaca
34' Soria M.
46' Willie
59' J. Reinoso
65' J. Campos
90' G. Godoy
16' A. Meleanهدف!
24' J. Arrascaita
34' D. Torrico
35' C.
45' I. Benegas
62' E. Orfano
63' J. Arrascaita
66' J. Aponte
69' R. Ballivian
82' R. Ballivian
90' A. Gimenez
25:30
09.02.2020
Blooming
[3 - 1 ]
Oriente Petrolero
Estadio Ramón Aguilera Costas (Santa Cruz de la Sierra)
9' C. Latorre
24' C. Menachoهدف!
34' E. Montero
53' J. Vargas
68' J. Sagredo
69' J. Sagredoهدف!
81' J. Veizaga
90' E. Vaca Hurtado
90' R. Cordano
90' J. Veizagaهدف!
6' D. Franco
9' W. Saucedo
57' M. Buenoهدف!
60' D. Franco
62' A. Mercado
65' J. Carreno
81' J. Castillo
89' G. Olguin
89' J. Castillo
23:15
09.02.2020
Real Potosí
[2 - 1 ]
San José
Estadio Victor Agustín Ugarte (Potosí)
34' B. A. Hinojosa Pinto
34' R. Melchor
46' F. Pastor
55' G. Yecerotteهدف!
69' F. Dominguez
70' L. Maygua
74' R. Bordaهدف!
78' M. Gomez
90' M. Gomez
8' R. Vargasهدف!
8' I. Vidaurre
46' R. Segovia
54' E. Condori
74' L. Serrano
84' L. Serrano
90' L. Torrico
21:00
09.02.2020
Always Ready
[6 - 0 ]
Santa Cruz
Estadio Municipal El Alto (El Alto)
21:00
08.02.2020
Aurora
[0 - 0 ]
Atlético Palmaflor
Estadio Félix Capriles (Cochabamba)
48' M. Rios
59' D. A. Camacho Almanza
68' C. Vargas
82' S. Arce
87' P. Anibarro
89' E. Diaz
41' J. Alaca
47' B. Ubah
58' E. Vasquez
78' M. Abelairas
84' J. Bustamante
86' B. Ubah
21:00
09.02.2020
Guabirá
[2 - 1 ]
Bolívar
Estadio Gilberto Parada (Montero)
14' J. Vogliotti
19' L. Hurtadoهدف!
29' J. S. Mercado Galvez
31' A. Quintanaهدف!
61' S. Mustafa
68' H. Leanos
73' J. Hoyos
73' R. Suarez
89' M. Galain
22' L. Gutierrez
25' J. Arce
26' I. Cardenas
45' M. Riquelme
46' R. Dominguez
46' V. Abrego
57' V. Castellon
65' A. Jusinoهدف!
75' R. Dominguez
90' G. Vizcarra
23:15
08.02.2020
Nacional Potosí
[0 - 0 ]
Royal Pari
Estadio Victor Agustín Ugarte (Potosí)
45' L. Arias
53' P. Jimenez
63' R. Cabrera
67' L. Pavia
76' M. Bustamante
9' Thiago
45' L. Ursino
53' M. Barrios
73' G. Justiniano
77' O. Siles
84' L. Figueroa
86' G. Justiniano
2:30
06.02.2019
Club Destroyers
[0 - 0 ]
Royal Pari
Estadio Ramón Aguilera Costas (Santa Cruz de la Sierra)
35' D. Andersen
46' J. Arandia
56' J. Rodriguez
77' D. Andersen
78' C. Zabala
84' M. A. Mendoza
9' C. Coimbra
30' E. O. Vasquez Ortega
40' S. Guerra
43' J. Chavez
46' M. Milano
58' Y. Angulo
67' Y. Angulo
89' M. Milano
90' C. Machado
90' C. Coimbra
24:15
06.02.2019
Sport Boys
[2 - 1 ]
Oriente Petrolero
Estadio Samuel Vaca Jimenez (Warnes)
26' L. Ursinoهدف!
45' L. Ursino
45' S. Navarro
46' J. Rojas
50' J. Rojasهدف!
57' F. Saravia
64' J. Candia
73' 0
77' Murilo
77' M. Pereira
87' Murilo
45' M. Sperduti (pen.)هدف!
56' O. Ribera
67' S. Raphael
68' J. Perez
70' O. Ribera
80' J. Garcia
2:30
07.02.2019
San José
[3 - 0 ]
Aurora
Estadio Jesús Bermúdez (Oruro)
11' E. Rodriguezهدف!
26' J. Sanguinettiهدف!
55' C. Saucedoهدف!
58' C. Alessandrini
77' R. Borda
83' D. Suarez
90' R. Ramallo
24' M. Bergesse
36' W. Alvarez
40' L. R. Barboza
47' D. Kachuba
70' C. da Silva
2:30
07.02.2019
Blooming
[2 - 1 ]
Bolívar
Estadio Ramón Aguilera Costas (Santa Cruz de la Sierra)
4' A. Jusino (o.g.)هدف!
23' J. Carrasco
40' O. Velazquez Mendoza
45' R. Fernandez
45' R. Barrosهدف!
58' R. Cordano
76' C. Latorre
79' J. Vaca
86' J. Carrasco
90' K. Urapuca
14' J. Arce
18' J. Callejon
37' M. Riquelme
47' Thomaz
52' L. Justiniano
56' J. Pereyra Diaz
72' L. Ali
77' L. Justiniano
90' J. Callejon (pen.)هدف!
24:15
07.02.2019
Jorge Wilstermann
[5 - 0 ]
Real Potosí
Estadio Félix Capriles (Cochabamba)
18' Serginhoهدف!
39' B. Miranda
54' A. Gimenez
59' G. Alvarez
61' C. Chavez (pen.)هدف!
64' Serginhoهدف!
66' J. Nunez
72' F. Saucedo
75' Serginho
77' G. Alvarezهدف!
79' Serginhoهدف!
38' E. Rivera
43' F. Dominguez
45' C. Tordoya
46' C. Vargas
62' M. Rios
63' G. Pinedo
75' J. Vogliotti
84' C. Mendoza
86' A. Gallardo
2:30
07.03.2019
The Strongest
[5 - 0 ]
Guabirá
Estadio Hernando Siles (La Paz)
6' H. Vacaهدف!
11' J. Reinosoهدف!
35' M. Ortiz
45' R. Vacaهدف!
46' R. Gomez
48' J. Campos
63' D. Cure
72' D. Cureهدف!
77' F. Marteliهدف!
32' D. Gonzalez Mosquera
46' J. Lovera
58' M. Velasco
76' N. Amarilla
79' M. Acosta
89' M. Acosta
2:30
08.02.2019
Nacional Potosí
[3 - 1 ]
Always Ready
Estadio Victor Agustín Ugarte (Potosí)
16' B. Pascuaهدف!
21' N. Royonهدف!
31' V. Castellonهدف!
33' D. Navarro
60' R. Gallegos
81' L. Romero
86' M. Padilla
87' L. Romero
90' W. Salazar
90' B. Pascua
20' M. Enoumba
35' A. Andaverisهدف!
44' G. Moruno
46' M. Ovejero
46' C. Algaranaz
50' J. Cuellar
51' A. Andaveris
65' S. Galindo
71' C. Arabe
21:00
03.08.2019
Always Ready
[0 - 1 ]
Bolívar
Estadio Municipal El Alto (El Alto)
43' S. Galindo
77' A. Bejarano
79' M. Ovejero
83' M. Smedberg-Dalence
89' W. Ferreira
32' M. Prieto
46' H. Rodriguez
74' V. Castellon
76' J. Arce
78' J. Pereyra Diaz
82' J. Orellana
86' V. Castellonهدف!
23:15
03.08.2019
Club Destroyers
[1 - 0 ]
Jorge Wilstermann
Estadio Ramón Aguilera Costas (Santa Cruz de la Sierra)
36' J. Gauchoهدف!
46' B. Vaca
69' Galiardo
73' J. Ayala
75' R. Sejas
77' J. Cortes
82' Galiardo
83' W. Lira Sousa
46' M. Villarroel
53' F. Saucedo
66' Nilson
67' V. Melgar
79' Nilson
84' C. Chavez
87' M. Villarroel
21:00
04.08.2019
Aurora
[0 - 0 ]
Sport Boys
Estadio Municipal Bicentenario de Aiquile (Aiquile)
31' J. Rivero
36' E. Rivera
46' J. Mena
51' D. Kachuba
57' J. Cornejo
63' E. Diaz
72' C. Lamanna
82' M. Rios
85' M. Parrado
5' W. Soleto
45' A. Arancibia
61' O. Baldomar
72' Y. Duk
81' D. Maldonado
25:30
03.08.2019
Guabirá
[0 - 1 ]
Real Potosí
Estadio Gilberto Parada (Montero)
16' F. Supayabe
24' J. Ibanez
58' G. Mojica
58' W. Acosta
70' W. Acosta
79' K. Rios
90' K. Rios
20' A. Gallardo
55' M. Berriex
65' M. Berriexهدف!
90' S. Rodriguez
21:00
04.08.2019
The Strongest
[3 - 2 ]
Nacional Potosí
Estadio Hernando Siles (La Paz)
15' R. Castro
39' R. Cardozoهدف!
62' D. Cure
63' R. Vaca
68' H. Sanchez
74' J. Reinosoهدف!
84' M. Bejarano
90' D. Cureهدف!
90' D. Wayar
90' J. Reinoso
8' L. Paviaهدف!
35' W. Rioja
46' M. Padilla
46' Y. Angulo
46' M. Padillaهدف!
52' D. Mancilla
59' Y. Angulo
72' J. Andia
75' J. Rojas Iguaro
84' B. Pascua
88' W. Rioja
23:15
04.08.2019
San José
[3 - 1 ]
Royal Pari
Estadio Jesús Bermúdez (Oruro)
31' M. Ovando
45' C. Saucedoهدف!
46' R. Ramallo
56' M. Gomes
64' J. Sanguinetti
90' E. Rodriguez
90' C. Saucedo (pen.)هدف!
90' R. Ramalloهدف!
25' O. Silesهدف!
38' J. Arauz
43' R. Vargas
55' A. Loras
71' O. Siles
71' P. Zeballos
79' F. J. Isita
88' A. Figueroa
89' Thiago
90' B. Eguez
90' G. Justiniano
25:30
04.08.2019
Blooming
[2 - 1 ]
Oriente Petrolero
Estadio Ramón Aguilera Costas (Santa Cruz de la Sierra)
9' E. Sanchez
16' J. Rios
49' C. Menachoهدف!
69' J. Vargas
82' J. Herrera
83' C. Menachoهدف!
90' O. Velazquez Mendoza
13' R. Quinonez
28' Sueliton
36' J. Garcia
42' L. Mugni
61' J. Garcia
61' G. Olguin
71' P. Ruiz
78' N. Franco
79' J. Ribera
86' D. Rojas
90' P. Ruizهدف!

الالعاب الاسبوع 11 LFPB: Apertura

الفريق الثاني
الفريق الاول
جميع المباريات (أسابيع قادمه وسابقة )
كلاسيكو الدوري الاسباني ميسي برشلونه ريال مدريد رونالدو الدوري الالماني