الدوري البوليفي

الدورة ال 7 لسنة 2018 - LFPB: Apertura

22:00
25.03.2018
San José
[2 - 1 ]
Club Universitario
Estadio Jesús Bermúdez (Oruro)
25' J. Sanguinettiهدف!
45' S. Galindo
61' M. Suarez
73' J. Tancredi
75' J. Reinoso
81' M. Cuellar
90' C. Saucedo (pen.)هدف!
10' M. Arguelloهدف!
27' D. Maldonado
1' 0
66' O. Diaz
72' B. Pascua
73' I. A. Brun
76' O. Baldomar
82' J. Rios
83' J. Rios
83' M. Arguello
86' F. Mino
24:15
07.03.2018
Guabirá
[0 - 0 ]
Club Destroyers
Estadio Ramón Aguilera Costas (Santa Cruz de la Sierra)
17' E. Michelli
21' C. A. Ribera
40' J. Ibanez
46' M. Chajtur
57' M. Zoch
63' L. Hurtado
9' Amarildo
54' L. Osinaga
66' D. de Oliveira
68' W. Soleto
78' J. Rodriguez
82' L. Osinaga
83' A.
87' J. Rodriguez
90' J. Rodriguez
2:30
08.03.2018
Royal Pari
[1 - 2 ]
Sport Boys
Estadio Ramón Aguilera Costas (Santa Cruz de la Sierra)
18' M. Pirchio
45' M. Barrios
54' F. J. Isita
61' E. Cristaldo
78' M. Palavicini
90' M. Pirchioهدف!
18' J. Candia
43' I. Iriberriهدف!
46' J. Rojas
65' C. Algaranaz
72' L. Ursinoهدف!
73' J. Capdevila
75' C. Algaranaz
90' S. F. Villamil
21:00
08.03.2018
Wilstermann
[4 - 0 ]
Real Potosí
Estadio Municipal de Sacaba (Sacaba)
26' C. Chavezهدف!
27' J. Riosهدف!
33' J. Rios
37' R. Montero
41' J. Ortizهدف!
53' G. Alvarezهدف!
60' C. A. Melgar
65' M. Bergesse
67' L. Gaucho
43' J. Aleman
46' F. Adrian
60' L. Estrada
65' R. Mamani
76' A. Churata
82' C. Vargas
21:00
18.08.2018
Aurora
[1 - 0 ]
Nacional Potosí
Estadio Municipal de Sacaba (Sacaba)
20' M. R. Vicedo (pen.)هدف!
52' E. Cano
62' V. Castellon
62' C. Cardozo
71' M. Parrado
79' V. Castellon
90' M. Parrado
13' D. Navarro
44' W. Rioja
46' R. Gallegos
46' S. Garcia
65' J. Alaca
24:00
25.03.2018
Nacional Potosí
[1 - 1 ]
Aurora
Estadio Victor Agustín Ugarte (Potosí)
33' H. Reinaهدف!
35' A. Paniagua
61' L. Torrico
77' A. Velasco
89' R. Gallegos
30' C. Lamanna
45' C. da Silva
62' W. Gomes
64' G. Martinez
68' I. Zerda
78' D. Lora
85' J. Cornejo
85' E. Alpireهدف!
90' A. Velasco
23:15
18.08.2018
Real Potosí
[2 - 0 ]
Guabirá
Estadio Victor Agustín Ugarte (Potosí)
10' L. A. Leguizamon
45' F. Rodriguezهدف!
46' D. Pena
63' M. Martinez
74' G. Suarez
76' 0
76' R. Avila
78' M. Vasquez
90' E. Punaهدف!
90' 0هدف!
6' J. Montenegro
22' D. J. Hoyos
46' M. Zoch
54' J. Lezcano
64' D. Febles
80' J. Lezcano
84' W. Alvarez
2:00
09.03.2018
The Strongest
[4 - 0 ]
Blooming
Estadio Hernando Siles (La Paz)
9' P. Escobarهدف!
25' F. Marteli
48' J. Camposهدف!
59' R. Cardozo
59' A. Jara
66' C. Coimbra (o.g.)هدف!
74' P. Escobar (pen.)هدف!
81' C. Novoa
14' P. de Miranda
15' C. Latorre
46' J. Sagredo
60' J. Vaca
63' C. Coimbra
67' G. E. Britos
76' F. Coria
25:30
18.08.2018
Royal Pari
[1 - 0 ]
The Strongest
Estadio Ramón Aguilera Costas (Santa Cruz de la Sierra)
30' J. Mosqueraهدف!
46' Thiago
55' A. Loras
58' J. Chavez
68' M. Brau
70' S. Guerra
71' B. Eguez
79' G. Pacheco
84' G. Justiniano
8' F. Marteli
23' M. Ortiz
54' R. Castro
61' R. Blackburn
70' 0
72' R. Vargas
75' P. Escobar
2:45
09.03.2018
Oriente Petrolero
[0 - 0 ]
Bolívar
Estadio Ramón Aguilera Costas (Santa Cruz de la Sierra)
21' D. Mancilla
53' J. Ribera
71' G. Olguin
75' A. Veizaga
90' D. Mancilla
13' E. Saavedra
26' M. Prieto
54' H. Rodriguez
59' J. Arrascaita
69' J. Arrascaita
83' D. Luzio
90' R. Raldes
21:00
19.08.2018
Club Destroyers
[3 - 0 ]
San José
Estadio Ramón Aguilera Costas (Santa Cruz de la Sierra)
8' F. Saraviaهدف!
9' J. Tavares da Silvaهدف!
35' B. Smithهدف!
49' B. Vaca
61' M. A. Mendoza
69' J. Robles
75' G. Tamara
87' A. Cuellar
30' J. Sanguinetti
31' M. Gomes
57' D. Torrico
76' K. Fernandez
22:00
19.08.2018
Bolívar
[3 - 0 ]
Blooming
Estadio Hernando Siles (La Paz)
45' L. Justiniano
53' M. Villarroel
53' W. Ferreira
65' W. Ferreiraهدف!
69' M. Riquelmeهدف!
73' M. Riquelmeهدف!
80' L. Lara
25' G. E. Britos
33' P. de Miranda
39' C. Arano
46' R. Cordano
59' C. Pereyra
71' L. Vaca
80' A. Huanca
23:15
19.08.2018
Club Universitario
[1 - 1 ]
Sport Boys
Estadio Olímpico Patria (Sucre)
21' N. Vacaهدف!
32' E. Rivera
40' J. Ayala
72' O. Baldomar
77' 0
18' G. Garcia
32' L. Ursino
46' J. Rojas
69' J. Candia
77' G. Soliz
77' J. Rojasهدف!
25:30
19.08.2018
Oriente Petrolero
[1 - 1 ]
Wilstermann
Estadio Ramón Aguilera Costas (Santa Cruz de la Sierra)
45' Y. Dukهدف!
45' Y. Duk
53' M. N. Duffard Villarreal
56' G. Olguin
68' A. Mercado
75' J. Serrano
78' M. Freitas
25' J. Aponte
30' O. Vaca
53' A. Silva
57' J. Ortiz
58' L. Gaucho
63' Y. Vallejos
71' E. Diaz
82' L. Gauchoهدف!
21:00
15.02.2020
Always Ready
[1 - 2 ]
San José
Estadio Municipal El Alto (El Alto)
33' J. Mamaniهدف!
50' Rafael Silva
52' J. Torrico
57' K. Romay
85' G. E. Britos
90' Rafael Silva
30' L. Torrico
46' E. Condori
46' M. Ovando
48' M. Morgonهدف!
70' C. Mena
76' K. Ceceri
79' R. Vargasهدف!
88' K. Ceceri
21:00
16.02.2020
Real Potosí
[4 - 1 ]
Jorge Wilstermann
Estadio Victor Agustín Ugarte (Potosí)
6' F. Pastorهدف!
15' A. Aguirre
38' M. Gomez
45' D. Ferrufino
45' G. Yecerotte
46' F. Dominguez
59' A. Gallardo
63' F. Pastorهدف!
71' L. Maygua
75' O. Baldomarهدف!
83' R. Eguino
88' R. Eguinoهدف!
88' R. Eguinoهدف!
18' J. Aponte
19' I. Benegas
44' Serginhoهدف!
46' J. Arrascaita
70' C. Arano
74' M. Villarroel
21:00
16.02.2020
Santa Cruz
[1 - 5 ]
Oriente Petrolero
Estadio Ramón Aguilera Costas (Santa Cruz de la Sierra)
34' E. Michelli
45' L. Gomezهدف!
46' A. Pena
59' C. A. Ribera
62' C. S. Navas Ortega
63' A. Pena
64' C. Coimbra
67' J. Caraballo
80' J. Rivero
82' A. Pena
83' M. Saucedo
13' C. Solizهدف!
27' M. Buenoهدف!
29' G. Olguin
33' F. Roca
54' S. Pozo
56' L. R. Banegas Cury
60' O. Salinas Aguilarهدف!
70' D. Rojas
76' J. Castillo
77' F. Rocaهدف!
81' A. Mercado
89' J. Castilloهدف!
23:15
16.02.2020
The Strongest
[1 - 0 ]
Atlético Palmaflor
Estadio Hernando Siles (La Paz)
28' G. Castillo
62' G. Sotomayor
67' D. Calero
70' R. Cardozo
73' R. Cardozoهدف!
83' S. Torres
4' Robson
21' A. Terrazas
62' B. Ubah
70' R. Balderrama
73' R. Gomez
83' J. Bustamante
89' J. Alaca
25:30
16.02.2020
Blooming
[2 - 1 ]
Bolívar
Estadio Ramón Aguilera Costas (Santa Cruz de la Sierra)
14' C. Menachoهدف!
20' C. Latorre
26' W. Rioja
34' C. Latorre
46' J. Vargas
67' E. Vaca Hurtado
79' J. Sagredo
86' J. Carrasco
90' E. Vaca Hurtadoهدف!
90' E. Montero
17' R. Fernandezهدف!
20' J. Arce
46' E. Saavedra
62' V. Abrego
65' L. Vaca
74' P. Azogue
76' V. Castellon
84' A. Jusino
87' V. Castellon
24:00
17.02.2020
Aurora
[0 - 1 ]
Royal Pari
Estadio Félix Capriles (Cochabamba)
13' S. Arce
34' E. Rivera
45' E. Diaz
46' Y. Duk
72' D. A. Camacho Almanza
75' M. Aguirre
77' E. Rivera
84' D. Rios
89' M. Morello
17' J. Mosqueraهدف!
45' Thiago
46' J. Virreira Cossio
61' O. Siles
72' I. Hernandez
73' J. Virreira Cossio
90' L. Ursino
23:15
15.02.2020
Guabirá
[1 - 0 ]
Nacional Potosí
Estadio Gilberto Parada (Montero)
46' D. Roca
46' A. Bejarano
65' R. Perozo
75' A. Bejarano
90' M. Galainهدف!
5' L. Rodriguez
46' E. Perez
46' P. Jimenez
52' Y. L. Roca Salazar
64' A. Cabrera
73' D. Mancilla
75' J. P. Rioja
76' A. Cabrera
86' L. Rodriguez
21:00
16.02.2019
Blooming
[1 - 0 ]
Aurora
Estadio Ramón Aguilera Costas (Santa Cruz de la Sierra)
49' J. Carrasco
54' R. Barrosهدف!
69' J. Vargas
77' J. Vaca
88' J. Rios
19' C. Cardozo
46' S. Moruno
56' D. Ferrufino
73' W. Alvarez
22:00
16.02.2019
Bolívar
[2 - 1 ]
Always Ready
Estadio Hernando Siles (La Paz)
41' E. Saavedraهدف!
45' L. Justiniano
46' C. Gomez
47' L. Justiniano
74' J. Arce
75' Thomaz
75' J. Callejon
80' E. Saavedraهدف!
82' H. Rodriguez
44' M. Enoumba
46' M. Ovejero
46' C. Arabe
67' M. Ovejeroهدف!
80' C. Algaranaz
23:15
16.02.2019
Sport Boys
[2 - 2 ]
Guabirá
Estadio Samuel Vaca Jimenez (Warnes)
13' J. Candia
15' D. Lora
17' J. Rojas
21' G. Fortunatoهدف!
24' W. Antelo
31' F. Saravia
34' J. Rojasهدف!
48' J. Candia
50' M. Pereira
10' J. Ibanez
15' M. Acosta
16' M. Velasco
36' J. Hoyosهدف!
43' J. Lezcano
52' M. Cuellar
56' M. Cuellar
62' R. Suarez
64' G. Mojicaهدف!
67' M. Aguirre
70' J. Montenegro
77' L. Hurtado
21:00
17.02.2019
San José
[2 - 2 ]
Real Potosí
Estadio Jesús Bermúdez (Oruro)
14' R. Ramalloهدف!
42' C. Saucedoهدف!
46' I. Hernandez
50' H. Gutierrez
61' E. Rojas
71' M. Barrera
75' R. Segovia
89' R. Segovia
35' M. Berriexهدف!
37' E. Rivera
45' R. Avila
46' C. Tordoya
60' G. Pinedo
66' J. Vogliotti
66' M. Gomez
69' R. Avila
81' A. Cuellar
90' M. Gomezهدف!
21:00
17.02.2019
Nacional Potosí
[4 - 1 ]
Royal Pari
Estadio Victor Agustín Ugarte (Potosí)
33' V. Castellonهدف!
40' V. Castellon
46' D. Mancilla
58' N. Royonهدف!
70' H. Reina
74' V. Castellonهدف!
78' N. Soliz
84' N. Royonهدف!
34' D. Rivero
45' R. Origuelaهدف!
46' F. J. Isita
62' O. Diaz
70' L. Figueroa
23:15
17.02.2019
Jorge Wilstermann
[0 - 1 ]
The Strongest
Estadio Félix Capriles (Cochabamba)
21' A. Silva
46' E. Zenteno
46' L. Gaucho
56' Serginho
73' E. Zenteno
78' F. Saucedo
79' R. Montero
88' C. Chavez
8' J. Reinosoهدف!
44' D. Wayar
52' M. Bejarano
56' D. Cure
81' R. Gomez
25:30
17.02.2019
Club Destroyers
[0 - 0 ]
Oriente Petrolero
Estadio Ramón Aguilera Costas (Santa Cruz de la Sierra)
50' M. A. Mendoza
64' R. Perozo
64' R. Rodriguez
84' R. Perozo
85' Y. Vallejos
90' J. Rodriguez
90' C. Serrano
39' J. Ribera
55' D. Velasquez
64' R. Raldes
66' J. Garcia
21:00
10.08.2019
Guabirá
[2 - 0 ]
Always Ready
Estadio Gilberto Parada (Montero)
42' M. Acosta
46' J. Lovera
61' W. Acosta
66' M. Chajturهدف!
73' M. Chajturهدف!
77' N. Amarilla
84' L. Gutierrez
25' C. Arabe
29' C. Arabe
31' J. Fernandez
57' M. Ovejero
67' M. Enoumba
68' E. Puna
90' M. Ovejero
25:30
10.08.2019
Club Destroyers
[1 - 1 ]
Real Potosí
Estadio Samuel Vaca Jimenez (Warnes)
16' E. Melgar
24' R. Perozoهدف!
37' R. Perozo
45' W. Lira Sousa
66' W. Saucedo
74' Galiardo
79' J. Mendez
79' R. Sejas
90' M. J. Aguirre
90' Galiardo
18' B. Garcia
56' M. Berriex
62' M. Gomez
63' R. Avila
78' F. Adrian
86' J. Arrascaita
87' J. Vogliottiهدف!
90' F. Adrian
90' I. Garcia
90' J. Vogliotti
25:30
11.08.2019
Blooming
[2 - 3 ]
Bolívar
Estadio Ramón Aguilera Costas (Santa Cruz de la Sierra)
16' C. Arano (pen.)هدف!
31' R. Cordano
51' J. Riosهدف!
61' J. Vargas
66' O. Velazquez Mendoza
76' O. Lirejon
87' J. Orozco
9' E. Saavedra
46' V. Castellon
57' C. Machado
59' J. Callejonهدف!
65' V. Castellonهدف!
66' J. Callejon
72' J. Callejonهدف!
77' H. Rodriguez
82' L. Gutierrez
23:15
11.08.2019
San José
[1 - 2 ]
Jorge Wilstermann
Estadio Jesús Bermúdez (Oruro)
46' I. Hernandez
46' M. Barrera
48' I. Hernandezهدف!
55' J. Torrico
60' D. Torrico
77' I. Hernandez
84' M. Gomes
9' F. Saucedo
18' V. Melgar
19' S. Galindoهدف!
39' P. Laredo
41' G. Alvarezهدف!
57' E. Zenteno
58' L. Justiniano
68' B. Miranda
69' Serginho
74' C. Chavez
82' J. Aponte
90' I. Benegas
21:00
11.08.2019
Aurora
[2 - 1 ]
Oriente Petrolero
Estadio Félix Capriles (Cochabamba)
6' D. Kachubaهدف!
39' M. Rios
41' I. Huayhuata
46' D. Torrico
48' D. Kachubaهدف!
49' D. Kachuba
63' J. Villamil
75' A. Cousillas
77' T. Bolzicco
78' C. Lamanna
85' D. Torrico
90' E. Rivera
90' C. Lamanna
19' G. Olguin
37' C. Anez
45' J. Garcia
56' J. Castillo
57' N. Franco
65' L. Saldias
76' P. Marcos
85' N. Francoهدف!
21:00
11.08.2019
The Strongest
[4 - 0 ]
Royal Pari
Estadio Hernando Siles (La Paz)
23:15
10.08.2019
Nacional Potosí
[1 - 1 ]
Sport Boys
Estadio Victor Agustín Ugarte (Potosí)
3' W. Rioja
46' E. Perez
46' E. Maidana
51' E. Maidana (pen.)هدف!
77' F. Boasso
58' Y. Duk
67' D. Maldonado
70' L. Ursino
81' F. Gonzalez
82' A. Quirogaهدف!
86' A. Arancibia
88' A. Quiroga
90' W. Soleto

الالعاب الاسبوع 11 LFPB: Apertura

الفريق الثاني
الفريق الاول
جميع المباريات (أسابيع قادمه وسابقة )
كلاسيكو الدوري الاسباني ميسي برشلونه ريال مدريد رونالدو الدوري الالماني