الدوري البوليفي

الدورة ال 8 لسنة 2019 - LFPB: Apertura

25:30
18.08.2019
Oriente Petrolero
[1 - 2 ]
The Strongest
Estadio Ramón Aguilera Costas (Santa Cruz de la Sierra)
10' N. Palmieriهدف!
66' J. Ribera
68' G. Olguin
85' L. Saldias
88' P. Marcos
2' R. Vacaهدف!
16' H. Reinaهدف!
45' J. Valverde
56' W. Veizaga
70' R. Vaca
74' W. Veizaga
76' H. Reina
79' D. Vaca
83' H. Sanchez
89' D. Calero
23:15
18.08.2019
Jorge Wilstermann
[5 - 1 ]
Aurora
Estadio Félix Capriles (Cochabamba)
36' J. Ortiz
38' P. Laredo
42' G. Alvarezهدف!
57' R. Ballivian
65' M. Rios (o.g.)هدف!
66' E. Orfano
79' R. Ballivianهدف!
82' C. A. Melgar
87' R. Ballivianهدف!
90' G. Alvarezهدف!
45' E. Diaz
46' M. Rios
46' D. A. Camacho Almanza
46' W. Alvarez
55' I. Huayhuataهدف!
67' T. Bolzicco
21:30
18.08.2019
Bolívar
[1 - 4 ]
San José
Estadio Hernando Siles (La Paz)
46' H. Rodriguez
57' L. Vaca
64' V. Castellon
71' J. Callejon (pen.)هدف!
90' J. Pereyra Diaz
19' C. Saucedoهدف!
31' L. Banegas
39' M. Barreraهدف!
46' H. Gutierrez
48' C. Saucedoهدف!
52' I. Hernandez
54' I. Hernandez
70' M. Barrera
82' C. Saucedoهدف!
84' I. Vidaurre
89' I. Vidaurre
21:00
18.08.2019
Real Potosí
[5 - 1 ]
Blooming
Estadio Victor Agustín Ugarte (Potosí)
26' J. Vogliottiهدف!
33' J. Vogliotti (pen.)هدف!
35' G. Pinedoهدف!
45' A. Gallardoهدف!
46' M. Flores
59' M. Berriex
67' E. Machua
68' S. Rodriguez
68' J. Vaca
70' R. Avila
75' M. Berriexهدف!
89' G. Pinedo
20' J. Carrasco
46' Rafinha
46' C. Menacho
66' C. Menacho
71' Rafinha (pen.)هدف!
77' A. Arano
78' Rafinha
86' E. Sanchez
21:00
17.08.2019
Always Ready
[6 - 0 ]
Club Destroyers
Estadio Municipal El Alto (El Alto)
19' J. Adrian
27' E. Puna
45' M. Ovejero
45' J. Adrianهدف!
48' E. Melgar (o.g.)هدف!
50' M. Enoumba
56' M. Ovejeroهدف!
57' C. Algaranaz
57' C. Arabeهدف!
66' M. Ovejero (pen.)هدف!
70' S. Omoregie
70' H. Torrico
74' H. Torrico
82' C. Arabeهدف!
31' D. Campos
33' Galiardo
34' J. Mendez
38' E. Melgar
45' D. Campos
54' R. Sejas
63' E. Arauz
65' M. Villagomez
90' V. Abrego
23:15
11.03.2018
Guabirá
[1 - 1 ]
Sport Boys
Estadio Ramón Aguilera Costas (Santa Cruz de la Sierra)
10' M. Aguirre
47' P. Chavez
50' E. Michelliهدف!
66' E. Michelli
68' M. Chajtur
85' L. Hurtado
20' S. Taborga
24' D. Miranda
64' E. Rojas
64' G. Soliz
66' I. Iriberri (pen.)هدف!
70' L. Ursino
83' E. Rojas
85' 0
85' J. Sanchez
21:00
11.03.2018
Wilstermann
[4 - 2 ]
Bolívar
Estadio Félix Capriles (Cochabamba)
7' G. Alvarezهدف!
10' R. Montero
18' F. Saucedoهدف!
21' F. Saucedoهدف!
38' E. Diaz
54' A. Melean
61' O. Morales
72' F. Saucedo
75' J. Reyes
78' G. Alvarezهدف!
86' J. Ortiz
21' R. Eguino
35' M. Prieto
35' J. Orellana
37' D. Lizioهدف!
46' L. Gutierrez
62' J. Arce
77' D. Bejarano
84' W. Ferreira (pen.)هدف!
23:15
11.03.2018
The Strongest
[2 - 1 ]
Aurora
Estadio Hernando Siles (La Paz)
8' F. Rodriguez
29' Y. Ovando
60' C. Novoaهدف!
62' E. Ibarguen
67' J. Fleitas (o.g.)هدف!
69' D. Wayar
69' E. Ibarguen
70' R. Castro
73' R. Cardozo
81' R. Gomez
19' J. Gomez
31' R. Jimenez
59' I. Zerda
60' A. Sanchez
69' C. Lamanna
73' C. da Silvaهدف!
80' J. Cornejo
90' C. da Silva
25:30
11.03.2018
Club Universitario
[3 - 1 ]
Real Potosí
Estadio Olímpico Patria (Sucre)
10' M. Arguelloهدف!
25' J. Andia
40' B. Pascua
45' O. Diazهدف!
80' M. Aviles
81' F. Mino
81' E. Rivera
83' R. Borda
87' L. Maygua
90' J. Balsera
90' O. Diazهدف!
90' O. Diazهدف!
27' R. Mamani
36' R. Mamani
39' L. Iglesias
58' D. Rivero
68' M. Martinez
69' L. Estrada
75' D. Panique
88' D. Riveroهدف!
89' J. Aleman
90' M. Martinez
2:00
13.03.2018
Royal Pari
[0 - 1 ]
Blooming
Estadio Ramón Aguilera Costas (Santa Cruz de la Sierra)
26' J. Chavez
34' C. Tordoya
42' M. Brau
49' A. Loras
68' J. Cespedes
80' M. Palavicini
80' M. Barrios
90' R. Martinez
15' J. Sagredo
37' J. M. Sagredo C.
59' L. Vaca
60' J. M. Sagredo C.هدف!
74' C. Arano
75' A. Farell
77' C. Pereyra
78' J. Carrasco
86' P. de Miranda
2:00
14.03.2018
Nacional Potosí
[2 - 2 ]
San José
Estadio Victor Agustín Ugarte (Potosí)
3' W. Rioja
27' T. Santos
67' M. Galain
68' H. Reina
71' L. Torricoهدف!
73' A. Paniagua
90' A. Paniaguaهدف!
90' A. Paniagua
62' R. Ramalloهدف!
72' C. Saucedo
79' R. Ramalloهدف!
82' A. Juarez
84' I. Garcia
88' J. Reinoso
90' V. Melgar
90' S. Galindo
90' J. Reinoso
2:30
14.03.2018
Oriente Petrolero
[4 - 4 ]
Club Destroyers
Estadio Ramón Aguilera Costas (Santa Cruz de la Sierra)
12' J. Cano
20' J. Mezaهدف!
41' J. Ribera
45' M. Roman
46' P. Rosales
64' C. Roca
64' M. Freitas
78' J. Paredesهدف!
85' J. Meza (pen.)هدف!
90' J. Mezaهدف!
90' R. Sejas
11' A. Vera
42' A. Cuellarهدف!
45' D. Paz
45' A. Vera
46' W. Cayo Ulloa
66' J. Tavares da Silvaهدف!
67' Amarildo
74' J. Tavares da Silvaهدف!
75' J. Tavares da Silva
75' V. Abrego
90' C. Duarte
90' V. Abregoهدف!
21:00
25.08.2018
Club Destroyers
[2 - 1 ]
Real Potosí
Estadio Ramón Aguilera Costas (Santa Cruz de la Sierra)
33' J. Tavares da Silva
64' G. Suarez (o.g.)
76' B. Schmidtهدف!
83' S. Navarro
14' L. Garnica
53' C. Vargas
55' G. Sosa
58' D. Pena
90' F. Rodriguezهدف!
23:15
25.08.2018
San José
[6 - 0 ]
Sport Boys
Estadio Jesús Bermúdez (Oruro)
24' J. Reinosoهدف!
38' M. Gomes (pen.)هدف!
42' J. Reinosoهدف!
51' V. Melgarهدف!
64' J. Reinosoهدف!
71' C. Mena
71' J. Torrico
73' H. Leanos
77' C. Saucedo
77' C. Menaهدف!
35' S. Mustafa
37' G. Fernandez
44' Y. Angulo
45' O. Ribera
46' J. Rojas
68' W. Antelo
76' J. Rojas
21:00
26.08.2018
Nacional Potosí
[2 - 0 ]
Club Universitario
Estadio Victor Agustín Ugarte (Potosí)
26' R. Gallegosهدف!
34' W. Salazar
47' W. Salazarهدف!
52' J. Alaca
73' D. Navarro
78' W. Rioja
80' L. Romero
84' A. Paniagua
12' J. Ayala
55' J. Andia
56' C. Vargas
77' N. Vaca
81' 0
23:15
26.08.2018
The Strongest
[0 - 1 ]
Bolívar
Estadio Hernando Siles (La Paz)
18' H. Vaca
63' A. Pena
70' P. Escobar
72' J. Campos
77' E. Carcelen
82' R. Castro
84' C. Novoa
84' J. Campos
27' L. Gutierrez
42' L. Justiniano
46' W. Ferreira
51' M. Villarroel
52' W. Ferreiraهدف!
65' E. Saavedra
73' M. Villarroel
76' P. Pedraza
86' W. Ferreira
90' F. Laforia
23:15
26.08.2018
Guabirá
[0 - 1 ]
Oriente Petrolero
Estadio Gilberto Parada (Montero)
9' J. Ibanez
40' J. S. Mercado Galvez
46' M. Rios
46' J. Montenegro
62' J. Montenegro
63' E. Michelli
65' L. Cardenas
71' M. Zoch
83' D. J. Hoyos
14' L. Haquin
45' P. Zeballosهدف!
51' J. Ribera
62' M. Roman
72' H. Gutierrez
74' C. Anez
77' M. Freitas
80' M. Freitas
80' H. Gutierrez
81' P. Zeballos
89' D. Mancilla
90' P. Vidal
90' D. Mancilla
21:00
25.08.2018
Wilstermann
[1 - 0 ]
Royal Pari
Estadio Municipal de Sacaba (Sacaba)
43' A. Silva
58' Y. Vallejos
60' F. Saucedo
68' P. Laredo
75' Y. Vallejosهدف!
87' Y. Vallejos
87' R. Montero
90' E. Diaz
20' D. Rios
34' M. Brau
62' B. Eguez
71' H. Cespedes
85' M. Barrios
2:30
28.08.2018
Blooming
[2 - 1 ]
Aurora
0
10' J. Vargasهدف!
34' C. Aranoهدف!
40' L. Vaca
45' P. de Miranda
47' A. Huanca
59' H. Bargas
64' C. Coimbra
75' C. Rivero
80' C. Latorre
90' C. Menacho
18' M. R. Vicedoهدف!
33' A. Sanchez
46' E. Alpire
84' J. Sanchez
90' J. Cornejo
90' J. Cornejo
25:00
21.02.2020
San José
[2 - 2 ]
Guabirá
Estadio Jesús Bermúdez (Oruro)
10' R. Vargasهدف!
17' F. Abastoflorهدف!
54' E. Condori
73' I. Vidaurre
83' L. Serrano
90' R. Segovia
46' J. S. Mercado Galvez
56' J. Hoyos
62' A. Quiroga
64' J. Ibanez
70' J. S. Mercado Galvez
76' J. Vogliotti (pen.)هدف!
90' M. Galain
90' J. Andiaهدف!
21:00
23.02.2020
Nacional Potosí
[2 - 1 ]
Aurora
Estadio Victor Agustín Ugarte (Potosí)
25' Fierro
34' M. G. Barbery Gilهدف!
42' Y. L. Roca Salazar
45' O. Anez
46' N. Royon
51' D. Navarroهدف!
61' J. Cuellar
80' L. Pavia
81' P. Jimenez
90' D. Navarro
37' E. Rivera
37' C. Cardozo
40' E. Riveraهدف!
50' C. Vargas
55' A. Sanchez
58' A. Fernandez
67' M. Aguirre
84' M. Barron
21:00
23.02.2020
Royal Pari
[2 - 3 ]
Blooming
Estadio Ramón Aguilera Costas (Santa Cruz de la Sierra)
46' Thiago
46' B. Miranda
51' J. Chavez
55' I. Hernandez
56' B. Mirandaهدف!
77' Ursino L.
79' B. Mirandaهدف!
90' G. Justiniano
90' J. Mosquera
12' F. Arismendiهدف!
23' E. Sanchezهدف!
44' J. Perez
57' F. Arismendi
70' H. Gutierrez
88' C. Menacho
90' H. Gutierrez
90' C. Menachoهدف!
24:00
21.02.2020
Bolívar
[5 - 4 ]
The Strongest
Estadio Hernando Siles (La Paz)
11' M. Riquelmeهدف!
25' J. Arce
25' V. Abregoهدف!
32' J. Arce
46' E. Vecchio
54' M. Riquelmeهدف!
55' E. Saavedraهدف!
65' L. Vaca
66' J. Pereyra Diaz
79' E. Saavedraهدف!
90' C. Machado
90' G. Vizcarra
90' E. Vecchio
4' J. Reinosoهدف!
19' W. Veizagaهدف!
33' Willie (pen.)هدف!
36' J. Churaهدف!
43' S. Torres
60' J. Campos
61' W. Veizaga
63' G. Sotomayor
77' D. Wayar
82' R. Blackburn
21:00
22.02.2020
Atlético Palmaflor
[2 - 1 ]
Santa Cruz
Estadio Félix Capriles (Cochabamba)
9' T. Santos
59' Jeffersonهدف!
62' M. Abelairas
69' V. Machaca
77' Jefferson (pen.)هدف!
78' Jefferson
83' Jefferson
85' R. Gomez
90' J. F. Gutierrez Oliveira
90' L. Jaldin
15' L. Gomezهدف!
19' M. Ortiz
29' J. Caraballo
33' L. Gomez
43' J. Zampiery
55' G. Moruco Carreno
58' C. Rodriguez
66' C. S. Navas Ortega
74' L. Romero
89' M. A. Perez
90' R. Martinez
23:15
23.02.2020
Jorge Wilstermann
[2 - 0 ]
Always Ready
Estadio Félix Capriles (Cochabamba)
40' E. Orfano
46' J. Arrascaita
48' Serginho
49' L. Justiniano
65' C. Chavez
66' A. Melean
71' Serginhoهدف!
73' J. Arrascaita
82' J. Arrascaitaهدف!
28' V. Melgar
38' J. Torrico
42' G. E. Britos
46' J. Sanguinetti
46' M. Ovejero
67' M. Barrera
68' K. Romay
21:00
20.02.2019
Guabirá
[1 - 1 ]
Always Ready
Estadio Gilberto Parada (Montero)
24' J. Ibanezهدف!
44' F. Supayabe
49' M. Aguirre
51' J. Ibanez
62' J. Hoyos
64' K. Rios
27' A. Andaveris
46' C. Arabe
46' S. Galindo
51' L. Copete
57' M. Ovejeroهدف!
80' R. Olivares
87' N. Cabrera
90' A. Bejarano
2:30
21.02.2019
Aurora
[3 - 3 ]
Bolívar
Estadio Félix Capriles (Cochabamba)
10' A. Rey
18' C. da Silva
30' C. Cardozo
36' W. Alvarezهدف!
42' J. Fleitas
46' D. Torrico
52' I. Huayhuata (pen.)هدف!
68' A. Fernandez
73' D. Kachubaهدف!
82' J. L. Reyes
90' S. Moruno
10' J. Arce
23' J. Callejon
27' J. Callejonهدف!
46' J. Orellana
50' L. Gutierrez
61' Thomaz
82' E. Cano
84' J. Pereyra Diazهدف!
90' J. Callejon (pen.)هدف!
2:45
21.02.2019
Royal Pari
[1 - 3 ]
Blooming
Estadio Ramón Aguilera Costas (Santa Cruz de la Sierra)
26' B. Eguez
39' G. Justiniano
41' J. Mosquera
45' J. Mosqueraهدف!
46' O. Siles
50' O. Siles
77' A. Loras
78' M. Zoch
3' Rafinhaهدف!
7' J. Vargas
13' L. Vacaهدف!
46' C. Latorre
65' Rafinha
66' J. Vaca
69' J. Carrasco
81' J. Rios
86' C. Aranoهدف!
87' E. Sanchez
24:30
20.02.2019
Real Potosí
[1 - 3 ]
Nacional Potosí
Estadio Victor Agustín Ugarte (Potosí)
11' E. Dury
23' A. Cuellarهدف!
46' J. Aleman
75' C. Mendoza
80' J. Aleman
83' D. Ortega
90' J. Aleman
11' W. Salazar
12' D. Mancilla
27' E. Perez
45' L. Pavia
46' B. Pascua
55' B. Pascuaهدف!
58' S. Torres
66' D. Navarro
81' V. Castellonهدف!
82' 0
90' 0هدف!
2:45
22.02.2019
Oriente Petrolero
[4 - 3 ]
San José
Estadio Ramón Aguilera Costas (Santa Cruz de la Sierra)
5' J. Castilloهدف!
35' J. Castillo (pen.)هدف!
39' S. Raphael
44' J. Castilloهدف!
64' R. Quinonez
69' H. Sanchez
73' M. Cuellar
74' R. Raldes
83' L. Mugni
88' G. Olguinهدف!
90' O. Ribera
9' C. Saucedoهدف!
46' M. Gomes
46' I. Hernandez
72' A. Juarez
77' C. Alessandrini
84' C. Saucedoهدف!
87' M. Gomesهدف!
90' D. Torrico
24:30
21.02.2019
The Strongest
[3 - 0 ]
Club Destroyers
Estadio Hernando Siles (La Paz)
18' J. Reinosoهدف!
45' R. Blackburnهدف!
49' D. Checa
59' D. Checaهدف!
59' H. Vaca
76' E. Alencastro
16' J. Rodriguez
46' C. Serrano
46' F. A. Ruiz Martinez
54' J. Gaucho
84' C. A. Suarez
21:00
21.02.2019
Sport Boys
[1 - 3 ]
Jorge Wilstermann
Estadio Samuel Vaca Jimenez (Warnes)
4' W. Antelo
21' M. Prost
46' J. Rojas
63' D. Lora
71' Murilo
71' G. Garcia
79' Muriloهدف!
12' C. Chavez
21' E. Zenteno
28' F. Saucedoهدف!
33' S. Galindoهدف!
46' G. Alvarez
47' G. Alvarezهدف!
48' A. Silva
73' B. Miranda
75' A. Silva
79' R. Montero
89' R. Montero
2:30
05.03.2020
Real Potosí
[2 - 2 ]
Oriente Petrolero
Estadio Victor Agustín Ugarte (Potosí)
18' F. Pastor
24' G. Yecerotteهدف!
46' R. Eguino
56' O. Baldomar
64' D. Ferrufino
72' O. Diaz
78' F. Pastor (pen.)هدف!
84' G. Yecerotte
21' N. Palmieri
54' J. Montenegroهدف!
60' O. Salinas Aguilar
69' W. Saucedo
69' J. Ribera
69' O. Salinas Aguilarهدف!
74' W. Soleto
77' D. Franco
90' A. Mercado
21:00
18.08.2019
Sport Boys
[2 - 0 ]
Guabirá
Estadio Samuel Vaca Jimenez (Warnes)
34' Y. Dukهدف!
38' W. Antelo
58' F. Gonzalez
61' L. Ursino (pen.)هدف!
71' D. Maldonado
75' W. Soleto
87' 0
90' 0
90' A. Quintana
49' J. Lovera
56' R. Leichtweis
60' L. Hurtado
60' G. Moruco Carreno
65' J. S. Mercado Galvez
90' L. Cardenas
25:30
17.08.2019
Royal Pari
[0 - 2 ]
Nacional Potosí
Estadio Ramón Aguilera Costas (Santa Cruz de la Sierra)
25' C. Coimbra
30' Thiago
31' A. Figueroa
46' R. Vargas
69' B. Eguez
80' J. Mosquera
81' F. J. Isita
36' J. Andia
65' D. Navarro
77' E. Maidanaهدف!
78' Y. Angulo
85' J. Rojas Iguaro
86' B. Pascuaهدف!
90' M. Padilla

الالعاب الاسبوع 11 LFPB: Apertura

الفريق الثاني
الفريق الاول
جميع المباريات (أسابيع قادمه وسابقة )
كلاسيكو الدوري الاسباني ميسي برشلونه ريال مدريد رونالدو الدوري الالماني