بريمميرا الأكوادور

الدورة ال 16 لسنة 2019 - Primera A

2:15
07.07.2019
El Nacional
[1 - 0 ]
برشلونة
Estadio Olímpico Atahualpa (Quito)
21' A. Cela
27' J. Ordonezهدف!
41' J. Lara
63' M. Narvaez
72' L. Arce
74' P. Cifuentes
80' J. Ordonez
82' K. Arias
90' S. Mina
30' M. Pineida
37' B. Caicedo
61' B. D. Castillo Segura
66' G. Marques
72' O. Estupinan
73' D. Diaz
85' S. Perez
90' R. Calderon
90' R. Calderon
2:15
09.07.2019
Macará
[2 - 0 ]
Guayaquil City
Estadio Bellavista de Ambato (Ambato)
26' M. S. Estrada Martinezهدف!
58' R. Champang
66' J. De la Cruz
73' A. Gomez
74' J. Corozoهدف!
77' J. Santacruz
79' M. C. Lemo
46' N. Soliz
52' L. Sosa
58' N. C. Anderson
78' M. Mondaini
24:00
06.07.2019
Olmedo
[0 - 2 ]
LDU Quito
Estadio Olímpico de Riobamba (Riobamba)
13' F. Duran
27' A. Nazareno
62' K. Mina
84' J. Sierra
84' L. Bolanos
88' N. D. Ortiz
90' J. Sierra
30' C. Martinez (pen.)هدف!
32' J. Cazares
37' E. Realpe
54' J. Julioهدف!
67' J. Alcivar
72' J. Ayovi
84' L. Chicaiza
25:00
07.07.2019
Emelec
[2 - 1 ]
Aucas
Estadio Banco del Pacífico (Guayaquil)
5' W. Godoyهدف!
23' R. I. Johnson Mina
46' G. J. Cortez Casierra
69' R. I. Johnson Minaهدف!
78' G. Estacio
80' G. J. Cortez Casierra
84' C. Orejuela
84' J. Jaime
85' E. Dreer
38' V. Figueroaهدف!
61' J. Espinoza
76' A. Alvarado
76' V. Figueroa
81' J. Tevez
87' B. Sanchez
90' A. Bedoya
2:15
06.07.2019
Universidad Católica
[6 - 2 ]
Técnico Universitario
Estadio Olímpico Atahualpa (Quito)
29' W. Chalaهدف!
40' W. Chalaهدف!
45' C. Ona
57' L. Amarillaهدف!
70' B. Videsهدف!
76' D. Armas
77' J. A. Godoy Quinones
78' A. Lopez
80' B. Ona
83' L. Amarillaهدف!
87' L. Amarillaهدف!
24' C. Moyano
26' O. Quinteroهدف!
39' F. Mora Penaranda
61' M. Mejia
75' D. Dorregarayهدف!
80' R. Valarezo
2:15
05.07.2019
Independiente del Valle
[2 - 0 ]
Deportivo Cuenca
Estadio General Rumiñahui del Valle de Los Chillos (Sangolquí)
51' A. Cabezaهدف!
56' C. Dajome
69' A. Preciado
84' F. Borja
87' F. Leonهدف!
39' M. Piedra
71' S. Portocarrero
75' B. Cucco
77' D. Jerves
78' K. Jimenez
18:30
06.07.2019
Mushuc Runa
[2 - 1 ]
América de Quito
Estadio del Mushuc Runa Sporting Club (Ambato)
24' M. Quintero D.27'Lucas
27' A. Preciado
36' J. Amievaهدف!
59' J. Ramirez
60' M. A. Carrasco Bonilla
61' M. A. Carrasco Bonilla
62' J. Ramirez
65' D. Samaniego
90' J. Espinoza
27' B. Hernandez
46' D. Segura
52' D. Seguraهدف!
65' L. Congo
67' B. Hernandez
70' F. De La Cruz
75' O. Mejia
19:00
07.07.2019
Delfin
[1 - 0 ]
Fuerza Amarilla
Estadio Jocay (Manta)
45' R. Burbano
68' R. Burbanoهدف!
72' C. Tejena
85' F. Mejia
90' D. Corozo
48' A. Vera
61' B. Villacis
74' J. Bonilla
80' I. Aviles
2:15
02.06.2018
El Nacional
[1 - 0 ]
Deportivo Cuenca
Estadio Olímpico Atahualpa (Quito)
26' D. Samaniego
58' A. Munoz
73' A. Munozهدف!
78' V. Corozo
88' M. Montano
55' J. Pita
62' B. Carabali
65' R. Canga
66' G. Vallecilla
75' A. Araujo
83' R. Simisterra
19:00
03.06.2018
Aucas
[1 - 1 ]
Guayaquil City
Estadio Gonzalo Pozo Ripalda (Quito)
28' F. Hidalgo
54' E. Montanoهدف!
61' H. Quinonez
67' W. Valencia
73' J. R. Quinonez Ruiz
22' W. Ayovi
65' S. Portocarrero
67' D. Luna
71' F. Caicedo
75' M. Castillo
84' M. Castillo
90' D. Dorregaray (pen.)هدف!
19:00
02.06.2018
Independiente del Valle
[2 - 3 ]
LDU Quito
Estadio Olímpico Atahualpa (Quito)
29' M. Canga
45' A. Cabezaهدف!
58' E. Meraهدف!
73' M. S. Estrada Martinez
81' B. Arce
90' J. Corozo
20' J. Orejuela
28' F. Guerrero
34' H. Barcos (pen.)هدف!
56' G. Rodriguez
71' J. Anangono
72' A. Ordonez
82' E. Vega
86' E. Vega
88' J. Anangonoهدف!
89' G. Rodriguezهدف!
24:00
02.06.2018
Emelec
[3 - 0 ]
Técnico Universitario
Estadio Banco del Pacífico (Guayaquil)
17' M. Mejia
24' B. Anguloهدف!
46' H. Matamoros
55' J. Monteroهدف!
72' C. Orejuela
89' B. Anguloهدف!
90' J. Guagua
57' A. De Jesus
59' R. Cuerro
59' L. Santana
68' J. Carcelen
24:00
03.06.2018
Macará
[0 - 1 ]
برشلونة
Estadio Bellavista de Ambato (Ambato)
20' R. Champang
46' C. Arboleda
51' C. Arboleda
65' E. Patta
72' F. Caicedo
81' L. Quinonez
86' D. Enriquez
20' D. Diaz
30' M. Corozo (o.g.)هدف!
45' O. Minda
65' M. Caicedo
74' O. Minda
79' J. Dinenno
87' M. Caicedo
2:15
05.06.2018
Delfin
[5 - 2 ]
Universidad Católica
Estadio Jocay (Manta)
4' F. Meraهدف!
10' C. Garcesهدف!
36' F. Meraهدف!
40' B. Pinatares
59' H. Canga
70' B. Ona
75' F. Meraهدف!
78' A. Ledesma
90' L. Chicaizaهدف!
90' L. Chicaiza
43' W. Meneses
43' D. Buitrago
51' K. Mercado
61' D. Buitrago
68' J. Cifuentesهدف!
86' J. Cifuentesهدف!
23:00
27.10.2018
Universidad Católica
[2 - 2 ]
Delfin
Estadio Olímpico Atahualpa (Quito)
45' J. Cifuentesهدف!
67' J. Cifuentes (pen.)هدف!
72' R. Calderon
83' Y. Mosquera
87' D. Carando
89' L. Escalada
3' R. J. Ordonez Ayoviهدف!
39' R. J. Ordonez Ayovi
55' J. A. Godoy Quinones
66' F. Mera
70' P. Ortiz
76' C. Garces (pen.)هدف!
76' H. L. Patta Quintero
84' P. P. Perlaza Caicedo
85' F. Mera
89' R. Luzarraga
90' F. Mera
19:00
28.10.2018
Aucas
[0 - 1 ]
Emelec
Estadio Gonzalo Pozo Ripalda (Quito)
25' L. Romero
72' J. Bonet
75' B. Mina
78' J. Govea
78' I. Cacheiro
84' M. Rizotto
30' L. Vega
45' H. Matamoros
55' N. Queiroz
67' J. Lopez
76' B. Angulo (pen.)هدف!
82' B. Palacios
83' E. Dreer
89' M. Mondaini
22:00
28.10.2018
Independiente del Valle
[1 - 1 ]
LDU Quito
Estadio Olímpico Atahualpa (Quito)
13' A. Preciado
29' C. Pellerano
32' A. Franco
40' S. Mendez
51' J. Corozo
69' A. Francoهدف!
90' A. Cabeza
29' H. Pellerano
71' G. Rodriguez
73' J. Quinteros
78' C. Martinez
80' A. A. Julio Santosهدف!
89' J. Orejuela
2:30
28.10.2018
Guayaquil City
[2 - 3 ]
Técnico Universitario
Estadio Christian Benítez Betancourt (Guayaquil)
24:30
28.10.2018
Macará
[1 - 0 ]
برشلونة
Estadio Bellavista de Ambato (Ambato)
7' P. Burzioهدف!
37' J. Tevez
52' J. Cazares
60' O. Quinonez
67' J. Estacio
77' J. Lucas
90' E. Patta
37' M. Caicedo
40' Y. Zamora
54' J. Ayovi
63' E. Esterilla
63' J. Dinenno
69' A. Nahuelpan
75' J. Betancourt
90' F. Torres
90' B. Caicedo
3:00
27.10.2018
Deportivo Cuenca
[2 - 0 ]
El Nacional
Estadio Alejandro Serrano Aguilar Banco del Austro (Cuenca)
56' M. Mosqueraهدف!
63' E. Preciado
72' E. Bonfigliهدف!
80' K. Jimenez
87' D. Quinonez
60' J. Ordonez
74' M. Parrales
82' V. Corozo
19:00
29.10.2017
Universidad Católica
[2 - 0 ]
Clan Juvenil
Estadio Olímpico Atahualpa (Quito)
45' W. Meneses
56' E. Patta
79' J. Cifuentesهدف!
80' J. Cifuentes
83' H. Galindez (pen.)هدف!
87' R. A. Onate Zambrano
15' J. Ortiz
39' J. Valencia
51' D. Porozo
69' H. Leon
71' O. Jaramillo
81' J. Villacres
87' L. Congo
23:00
28.10.2017
Independiente del Valle
[2 - 2 ]
El Nacional
Estadio General Rumiñahui del Valle de Los Chillos (Sangolquí)
30' M. S. Estrada Martinezهدف!
55' F. Leonهدف!
78' W. Corozo
78' B. Arce
86' K. Arce
34' F. Guerra
39' B. De Jesusهدف!
66' E. Fuertes
69' J. Ordonez
77' F. Borja
83' C. Cordero
89' C. Cordero
90' R. Lopez Ledesmaهدف!
23:30
28.10.2017
برشلونة
[2 - 0 ]
LDU Quito
Estadio Monumental Isidro Romero Carbo (Guayaquil)
5' M. Caicedoهدف!
44' R. Calderon
55' D. Diaz
65' E. Esterilla
73' E. Esterilla
76' M. Oyola
78' M. Oyolaهدف!
81' E. Castillo
45' J. Gonzalez
45' J. Julio
62' J. Cevallos
74' H. Barcos
79' J. Betancourt
83' J. Intriago
84' J. Anangono
22:30
28.10.2017
Fuerza Amarilla
[2 - 0 ]
Deportivo Cuenca
Estadio 9 de Mayo (Machala)
53' W. Valencia
65' M. Quintero
73' J. Carrillo
73' M. Barrionuevoهدف!
79' M. Barrionuevoهدف!
87' P. Cifuentes
30' C. Ona
45' R. H. Schunke
57' E. Preciado
65' D. Avila
80' L. Saritama
19:00
29.10.2017
Macará
[1 - 0 ]
Emelec
Estadio Bellavista de Ambato (Ambato)
44' C. Feraud
57' C. Arboleda
80' C. Arboledaهدف!
67' B. Angulo
67' M. de Jesus
73' J. Paredes
78' J. Guagua
19:00
29.10.2017
Delfin
[2 - 0 ]
Guayaquil City
Estadio Jocay (Manta)
31' J. Chancellor
46' L. Chicaiza
49' L. Chicaizaهدف!
50' L. Chicaiza
65' J. Sierra
85' B. Ona
89' M. N. Duffard Villarreal
90' J. Sierraهدف!
36' D. Cabezas
46' E. Caicedo
69' D. Frascarelli
71' D. Dorregaray
77' W. Caicedo

الالعاب الاسبوع 29 Primera A

الفريق الثاني
الفريق الاول
Aucas
[-]
Guayaquil City
26.10.2019 2:15
Fuerza Amarilla
[-]
Macará
26.10.2019 20:00
Universidad Católica
[-]
Emelec
26.10.2019 22:30
El Nacional
[-]
Independiente del Valle
26.10.2019 22:30
Deportivo Cuenca
[-]
LDU Quito
26.10.2019 25:00
Mushuc Runa
[-]
Olmedo
27.10.2019 19:00
برشلونة
[-]
Técnico Universitario
27.10.2019 21:30
Delfin
[-]
América de Quito
27.10.2019 21:30
جميع المباريات (أسابيع قادمه وسابقة )
كلاسيكو الدوري الاسباني ميسي برشلونه ريال مدريد رونالدو الدوري الالماني