بريمميرا الأكوادور

الدورة ال 18 لسنة 2019 - Primera A

21:00
21.07.2019
Mushuc Runa
[5 - 1 ]
برشلونة
Estadio Bellavista de Ambato (Ambato)
34' J. Palaciosهدف!
45' A. Preciadoهدف!
53' I. Gomez
57' G. Mina
57' J. Palacios
58' D. Boneهدف!
62' J. Palacios
71' B. Delgado
73' J. Palaciosهدف!
76' M. Bergese
78' I. Gomezهدف!
87' L. Ojeda
15' G. Marques
25' C. Aleman
53' L. Campana
61' D. Aimar
61' R. Calderon
62' D. Diaz
62' B. Caicedo
64' L. Campanaهدف!
23:15
21.07.2019
Independiente del Valle
[2 - 2 ]
Guayaquil City
Estadio General Rumiñahui del Valle de Los Chillos (Sangolquí)
18' B. Rivera
36' C. Pellerano (pen.)هدف!
39' J. Sanchez
63' A. Cabeza
72' J. Govea
72' C. Pellerano
73' B. Rivera
77' R. Schunke
90' J. Goveaهدف!
5' G. Mastrianiهدف!
27' F. Caicedo
37' M. Hoyos
39' A. Chaves
58' M. Hoyosهدف!
70' J. Cevallos
76' J. Humanante
78' A. Naula
86' D. Viteri
90' A. Naula
21:00
20.07.2019
Delfin
[1 - 1 ]
El Nacional
Estadio Jocay (Manta)
42' P. Perlaza
46' B. Pinatares
48' B. Pinataresهدف!
71' C. Tejena
82' F. Mejia
86' L. Vila
33' L. Arceهدف!
49' J. Lara
62' W. Vera
71' R. D. de Jesus Ogonaga
86' M. Segura
25:30
20.07.2019
Universidad Católica
[1 - 1 ]
Aucas
Estadio Olímpico Atahualpa (Quito)
24' J. A. Godoy Quinones
27' J. Chala
37' B. Vides
37' B. Videsهدف!
43' G. Cortez
56' G. De Los Santos
73' E. Rodriguez
75' E. Rodriguez
84' E. Rodriguez
88' B. Ona
21' M. Mosquera
28' P. Burzioهدف!
41' J. Tevez
46' R. Mina
51' L. Romero
55' V. Figueroa
72' A. Alvarado
77' E. Montano
90' R. Mina
90' G. Vallecilla
2:15
23.07.2019
Macará
[2 - 0 ]
Técnico Universitario
Estadio Bellavista de Ambato (Ambato)
42' G. Corozo
46' A. Gomez
56' C. Feraudهدف!
57' J. Lucas
70' M. Corozoهدف!
75' O. Quinonez
22' J. Caicedo
68' C. Mosquera
69' C. Tutalcha
80' M. Mejia
90' C. Moyano
3:00
20.07.2019
Emelec
[0 - 1 ]
Deportivo Cuenca
Estadio Banco del Pacífico (Guayaquil)
22' R. I. Johnson Mina
31' G. J. Cortez Casierra
46' E. Pernia
63' E. Pernia
63' B. Cabezas
71' D. Angulo
79' E. Pernia
81' L. Vega
6' J. Ortiz
9' J. Uchuariهدف!
45' J. Uchuari
60' K. Jimenez
73' J. Rodriguez
77' J. Bolanos
81' K. Jimenez
90' S. Portocarrero
2:15
19.07.2019
LDU Quito
[1 - 0 ]
América de Quito
Estadio de Liga Deportiva Universitaria (Quito)
41' A. Munoz
43' R. Aguirreهدف!
46' J. Ayovi
55' R. Aguirre
69' L. Chicaiza
75' L. Caicedo
80' A. Valencia
87' C. Martinez
44' J. Cifuentes
55' F. Carabali
58' H. Onate
66' L. Congo
79' M. Lucas
83' F. De La Cruz
90' E. Davila
23:15
20.07.2019
Olmedo
[1 - 0 ]
Fuerza Amarilla
Estadio Olímpico de Riobamba (Riobamba)
7' J. Carabaliهدف!
30' W. Cevallos
35' J. Mendoza
66' D. Quinonez
71' A. Viotti
71' L. Bolanos
80' N. D. Ortiz
83' J. Villacres
45' N. Folleco
56' P. Pimentel
64' J. Bonilla
76' V. Narvaez
22:30
17.06.2018
El Nacional
[2 - 2 ]
برشلونة
Estadio Olímpico Atahualpa (Quito)
54' D. Anguloهدف!
60' L. Segoviaهدف!
70' M. Montano
77' M. Montano
80' C. Batalla
81' R. Garces
86' J. Ordonez
50' M. Arroyoهدف!
59' E. Esterilla
69' A. Nahuelpan
70' A. Nahuelpan
76' M. Caicedo
80' M. Oyola
83' A. Nahuelpanهدف!
20:00
16.06.2018
Aucas
[0 - 1 ]
Macará
Estadio Gonzalo Pozo Ripalda (Quito)
45' L. Fernandez
46' W. Valencia
46' W. Valencia
58' J. G. Rivas
61' J. Bonet
18' J. Cazares
39' G. Corozo
45' L. Quinonez (pen.)هدف!
70' J. Dominguez
75' E. Patta
84' C. Arboleda
2:15
19.06.2018
Independiente del Valle
[3 - 1 ]
Deportivo Cuenca
Estadio General Rumiñahui del Valle de Los Chillos (Sangolquí)
2' B. Arceهدف!
15' F. Mejiaهدف!
59' H. Piedra
68' C. Pellerano
72' S. Plaza
76' A. Franco
80' F. Leon
86' C. Pellerano
89' A. Cabeza
90' A. Cabezaهدف!
39' C. A. Cuero Q.
52' J. Pitaهدف!
63' A. Araujo
83' E. Bonfigli
25:00
17.06.2018
Emelec
[2 - 3 ]
Universidad Católica
Estadio Banco del Pacífico (Guayaquil)
15' C. Orejuela
58' R. Burbano
64' F. Luna
70' B. Anguloهدف!
72' C. Orejuelaهدف!
16' J. Cifuentesهدف!
29' J. Cifuentesهدف!
71' J. Vasquez
76' W. Meneses
82' W. Godoy
90' A. Lopezهدف!
3:00
16.06.2018
Técnico Universitario
[0 - 1 ]
LDU Quito
Estadio Bellavista de Ambato (Ambato)
18' R. Mina
28' F. Mora Penaranda
53' L. Santana
59' F. Mora Penaranda
62' B. Gonzalez
79' C. Castro
82' L. Mina
89' D. Hurtado
90' J. Caicedo
5' A. A. Julio Santosهدف!
27' J. Orejuela
62' J. Intriago
65' G. Rodriguez
77' E. Vega
78' A. Ordonez
79' H. Salaberry
90' J. Intriago
2:30
17.06.2018
Delfin
[1 - 0 ]
Guayaquil City
Estadio Jocay (Manta)
55' F. Arismendi
58' B. Pinatares
68' C. Garces (pen.)هدف!
74' S. Gutierrez
77' F. Arismendi
90' J. Garcia
69' N. C. Anderson
81' M. Castillo
88' Y. Valencia
24:00
11.11.2018
Universidad Católica
[2 - 2 ]
برشلونة
Estadio Olímpico Atahualpa (Quito)
12' K. Mercadoهدف!
14' C. Ona
28' G. De Los Santos
45' J. Cifuentes
48' G. De Los Santosهدف!
67' W. Chala
67' B. Sanchez
80' D. Carando
86' L. Escalada
1' C. Alemanهدف!
15' M. Caicedo
27' F. Torres
56' J. Ayovi
66' J. Betancourt
70' B. D. Castillo Seguraهدف!
76' G. Marques
76' Y. Zamora
21:30
11.11.2018
Aucas
[2 - 1 ]
Macará
Estadio Gonzalo Pozo Ripalda (Quito)
48' A. Alvaradoهدف!
52' K. Hurtado
59' E. Rodriguezهدف!
64' E. Rodriguez
66' J. R. Quinonez Ruiz
72' J. Padilla
73' J. Bonet
79' I. Cacheiro
23' M. Corozoهدف!
27' J. Cazares
55' P. Burzio
58' R. D. de Jesus Ogonaga
62' J. Tevez
62' E. Patta
63' J. Lucas
2:15
10.11.2018
Independiente del Valle
[3 - 1 ]
Delfin
Estadio General Rumiñahui del Valle de Los Chillos (Sangolquí)
4' A. Francoهدف!
70' A. Cabeza
89' C. Pelleranoهدف!
90' K. Arce
90' G. Plataهدف!
90' J. Segovia
3' F. Arismendiهدف!
29' B. Pinatares
40' P. P. Perlaza Caicedo
78' H. L. Patta Quintero
88' F. Mera
89' H. Hechalar
2:15
13.11.2018
Guayaquil City
[1 - 0 ]
El Nacional
Estadio Christian Benítez Betancourt (Guayaquil)
51' M. Hoyosهدف!
59' J. Humanante
64' N. C. Anderson
68' W. Vera
75' A. Vasquez
84' A. Vasquez
86' P. Mancilla
54' A. Villalva
70' D. D. Carabali Guerron
80' R. Medina
83' J. Pena
24:15
10.11.2018
Técnico Universitario
[2 - 1 ]
LDU Quito
Estadio Bellavista de Ambato (Ambato)
40' W. Marret
46' R. Mina
66' K. Valencia
78' G. Chavasco
86' K. Valenciaهدف!
89' D. Patino
90' A. Prietoهدف!
90' C. Castro
90' 0
90' 0
29' E. Vega
45' J. Quinterosهدف!
46' J. Orejuela
49' J. Quinteros
82' 0
83' G. Rodriguez
85' E. Realpe
2:30
11.11.2018
Deportivo Cuenca
[0 - 2 ]
Emelec
Estadio Alejandro Serrano Aguilar Banco del Austro (Cuenca)
66' J. De la Cruz
75' K. Jimenez
80' J. Rodriguez
81' R. Canga
63' C. Orejuela
70' P. Quinonez
82' P. Quinonezهدف!
86' M. Mondaini
90' P. Quinonez
90' R. Caicedoهدف!
2:30
11.11.2017
El Nacional
[1 - 0 ]
Guayaquil City
Estadio Olímpico Atahualpa (Quito)
71' D. Samaniego
78' P. Mancilla (o.g.)هدف!
84' P. Larrea
90' J. Ordonez
45' J. Lara
64' J. Rojas
71' F. Caicedo
78' M. Alaniz
18:30
12.11.2017
Independiente del Valle
[1 - 3 ]
LDU Quito
Estadio General Rumiñahui del Valle de Los Chillos (Sangolquí)
21' M. Ayala
28' G. J. Cortez Casierra
46' B. Arce
47' M. Rizotto
60' W. Corozo
73' B. Arceهدف!
89' M. Ayala
90' F. Leon
4' J. Quinterosهدف!
7' J. Anangono
32' J. Quinteros
37' H. Salaberry
40' J. Cevallosهدف!
62' J. Cevallos
67' H.
68' L. De Limaهدف!
78' J. Narvaez
83' E. Vega
88' F. Hidalgo
23:30
11.11.2017
برشلونة
[2 - 1 ]
Clan Juvenil
Estadio Monumental Isidro Romero Carbo (Guayaquil)
46' A. Nahuelpan
63' J. Ayovi
65' A. Nahuelpanهدف!
75' J. Alvez (pen.)هدف!
76' J. Alvez
84' M. Caicedo
85' M. Oyola
16' I. Mina
19' E. Mejia
20' J. Ortiz
41' D. Patino
43' L. C. Johnathan D.هدف!
46' C. Quillupangui
63' D. Porozo
67' E. Proano
70' L. C. Johnathan D.
78' O. Jaramillo
86' E. Proano
23:00
11.11.2017
Fuerza Amarilla
[0 - 3 ]
Emelec
Estadio 9 de Mayo (Machala)
12' J. Carrillo
47' J. Montano
49' M. Munoz
66' J. Quinonez
68' J. Litardo
73' W. Valencia
1' H. Matamorosهدف!
18' B. Anguloهدف!
32' M. Mejia
36' B. Videsهدف!
40' F. Pinillo
50' S. Portocarrero
56' M. de Jesus
80' C. Orejuela
2:30
11.11.2017
Macará
[2 - 1 ]
Universidad Católica
Estadio Bellavista de Ambato (Ambato)
18' R. Champangهدف!
19' J. Tevezهدف!
69' J. A. Godoy Quinones
90' A. Gomez
90' A. Gomez
2' J. Caicedoهدف!
46' J. Cifuentes
66' L. Escalada
71' G. De Los Santos
76' A. Casquete
19:00
12.11.2017
Delfin
[0 - 0 ]
Deportivo Cuenca
Estadio Jocay (Manta)
46' L. Chicaiza
62' B. Ona
90' B. Rodriguez
58' H. Piedra
73' M. Hoyos
85' S. Mina
90' B. Cucco

الالعاب الاسبوع 29 Primera A

الفريق الثاني
الفريق الاول
Aucas
[-]
Guayaquil City
26.10.2019 2:15
Fuerza Amarilla
[-]
Macará
26.10.2019 20:00
Universidad Católica
[-]
Emelec
26.10.2019 22:30
El Nacional
[-]
Independiente del Valle
26.10.2019 22:30
Deportivo Cuenca
[-]
LDU Quito
26.10.2019 25:00
Mushuc Runa
[-]
Olmedo
27.10.2019 19:00
برشلونة
[-]
Técnico Universitario
27.10.2019 21:30
Delfin
[-]
América de Quito
27.10.2019 21:30
جميع المباريات (أسابيع قادمه وسابقة )
كلاسيكو الدوري الاسباني ميسي برشلونه ريال مدريد رونالدو الدوري الالماني