دوري البيرو

الدورة ال 11 لسنة 2018 - Primera Division

25:15
05.08.2018
Sport Rosario
[2 - 4 ]
Sport Huancayo
0
53' P. Goyoneche
56' J. Hinostroza
58' C. Beltran
72' C. Uribe
77' R. Andia
82' A. Murialdoهدف!
87' J. Aguirre
87' E. Rossi
90' J. Aguirreهدف!
6' R. Colomboهدف!
32' C. A. Neumannهدف!
36' J. Pinto
43' M. Valverde
50' M. Valverdeهدف!
70' M. Delgado
73' S. Lojas
74' J. Boghossian
81' J. Boghossianهدف!
83' J. Deza
90' D. Morales
90' M. Delgado
18:00
05.08.2018
Comerciantes Unidos
[2 - 2 ]
FBC Melgar
0
24' L. Lizama
38' R. Servin
45' J. Aguirre
46' R. Servinهدف!
49' E. Chavez
54' C. A. Correa Flores
62' P. Diez
90' P. Diezهدف!
14' L. Ibericoهدف!
30' G. Carmona
34' J. Villamarin
39' A. Arias
68' J. Fuentes
69' A. Ariasهدف!
81' K. Principe
82' J. Fuentes
90' 0
22:30
06.08.2018
Binacional
[1 - 1 ]
Union Comercio
0
31' V. Ferreiraهدف!
46' M. Rodriguez
56' Y. Tello
67' M. Benitez
69' E. Fernandez
71' J. Huerta
90' Y. Tello
45' W. Mimbela (pen.)هدف!
56' C. Preciado
73' M. Carranza
90' A. Ojeda
21:30
14.04.2020
Deportivo Llacuabamba
[0 - 0 ]
Universitario
0
21:00
16.04.2020
Ayacucho
[0 - 0 ]
Deportivo Municipal
Estadio Ciudad de Cumaná (Ayacucho)
3:00
17.04.2020
Carlos Mannucci
[0 - 0 ]
Atlético Grau
Estadio Mansiche (Trujillo)
21:00
16.04.2020
Carlos Stein
[0 - 0 ]
César Vallejo
Estadio César Flores Marigorda (Lambayeque)
3:00
15.04.2020
Sport Boys
[0 - 0 ]
Sport Huancayo
Estadio Miguel Grau del Callao (Callao)
3:00
16.04.2020
Alianza Lima
[0 - 0 ]
UTC Cajamarca
Estadio Alejandro Villanueva (Lima)
24:45
15.04.2020
Academia Cantolao
[0 - 0 ]
Melgar
Estadio Miguel Grau del Callao (Callao)
19:15
15.04.2020
Universidad San Martín
[0 - 0 ]
Cusco
Estadio Alberto Gallardo (Lima)
21:30
15.04.2020
Cienciano
[0 - 0 ]
Sporting Cristal
Estadio Inca Garcilaso de la Vega (Cusco)
3:00
15.04.2020
Alianza Universidad
[0 - 0 ]
Deportivo Binacional
Estadio Heraclio Tapia León (Huánuco)
24:30
11.04.2018
Sport Rosario
[5 - 1 ]
Ayacucho
Estadio Rosas Pampa (Huaraz)
1' T. E. Etchemaiteهدف!
29' T. E. Etchemaiteهدف!
52' S. Ternero
63' R. Tito
63' C. Beltranهدف!
67' R. Arrasco
68' T. E. Etchemaiteهدف!
74' F. Jasaui
81' J. Aguirre
90' R. Titoهدف!
90' R. Tito
34' M. Montesهدف!
65' V. Rossel
65' S. S. Morales
71' H. Souza
90' H. Souza
3:00
12.04.2018
Alianza Lima
[2 - 0 ]
Universitario
Estadio Alejandro Villanueva (Lima)
10' J. Cotrina
46' A. Hohberg
46' A. Campos
60' C. Ascues
63' A. Hohbergهدف!
71' A. Hohbergهدف!
76' J. A. Guidino Otero
84' O. Vilchez
90' J. Cotrina
27' R. Siucho Neira
56' H. Benincasa
68' A. Quintero
69' A. Osorio
75' J. Vasquez
76' A. Quintero
83' A. Chavez
22:30
11.04.2018
Comerciantes Unidos
[1 - 3 ]
Sporting Cristal
Estadio Municipal de Guadalupe Carlos A. Olivares (Guadalupe)
11' W. Klingenderهدف!
56' E. Figueroa
59' J. Bogado
59' J. Barrueta Flores
73' J. Acasiete
6' E. Herreraهدف!
47' H. Calcaterraهدف!
58' E. Herreraهدف!
77' O. Merlo
77' A. S. Rojas Castilla
82' C. Lobaton
90' F. Pacheco
20:15
11.04.2018
Universidad San Martín
[2 - 2 ]
UTC Cajamarca
Estadio Alberto Gallardo (Lima)
13' A. Loba (pen.)هدف!
56' Y. Oliva
61' A. Loba (pen.)هدف!
62' J. Lujan
69' J. Portales
76' L. Carranza
81' J. Chavez
87' F. Anoumou
12' J. Carvallo
20' A. Ugarrizaهدف!
40' G. L. Baglivoهدف!
43' B. Ubierna
60' J. Bosmediano
73' R. Guizasola
76' W. Pretel
84' G. L. Baglivo
88' C. Quevedo
90' J. Murrugarra
24:45
12.04.2018
Deportivo Binacional
[2 - 2 ]
Melgar
Estadio de la Universidad Nacional San Agustín (Arequipa)
9' V. Ferreiraهدف!
46' M. Vila
57' M. Benitezهدف!
64' M. Benitez
67' M. Rodriguez
69' M. Vila
75' H. Angeles
36' A. Arias
38' B. Cuestaهدف!
52' P. Arceهدف!
63' Y. Zuniga
71' H. Rengifo
74' B. Cuesta
84' M. Quina
86' G. Carmona
90' J. Villamarin
3:00
11.04.2018
Deportivo Municipal
[2 - 1 ]
Unión Comercio
Estadio Miguel Grau del Callao (Callao)
14' J. Manzanedaهدف!
30' R. Guarderas
60' J. Fernandez
63' E. Rabanal
63' P. Gutierrez
66' R. Cuba
70' I. Regalado
79' J. Manzanedaهدف!
87' R. Buitrago
35' E. Renteria
46' W. Mimbela
49' W. Mimbelaهدف!
60' C. Bogado Morinigo
61' M. Carranza
66' C. Bogado Morinigo
83' C. Ruiz
3:00
13.04.2018
Sport Boys
[2 - 1 ]
Sport Huancayo
Estadio Miguel Grau del Callao (Callao)
33' M. Tejada
43' L. Tejada (pen.)هدف!
46' A. Torres
58' J. Montanoهدف!
73' C. Diez
77' M. Tajima
79' J. Montano
84' E. Ciucci
84' S. Faiffer
86' N. Quina
90' L. Tejada
39' C. A. Neumannهدف!
57' M. Corrales
63' J. Deza
67' M. Lliuya
71' M. Valverde
88' S. Lojas
90' S.
24:45
10.04.2018
Real Garcilaso
[1 - 0 ]
Academia Cantolao
Estadio Inca Garcilaso de la Vega (Cusco)
8' J. Archimbaud
46' J. Arismendi
46' J. Vidales
57' A. Cossioهدف!
70' I. Santillan
89' O. M. Franco Lugo
10' F. Otarola
58' S. Rengifo
66' C. Cabello
3:30
31.10.2018
Universitario
[2 - 1 ]
Sporting Cristal
Estadio Monumental (Lima)
21' A. Quinteroهدف!
35' G. Denis (pen.)هدف!
73' D. Manicero
74' E. Paucar
86' R. Siucho Neira
89' H. Benincasa
12' M. Lopezهدف!
19' F. L. Gomez Zevallos
34' O. Merlo
51' J. Cazulo
60' E. Chavez
64' Y. Mejia
78' C. Olivares
84' J. Madrid
24:45
31.10.2018
Academia Cantolao
[1 - 0 ]
Deportivo Municipal
Estadio Miguel Grau del Callao (Callao)
62' D. Pizarro
67' P. Albarracin
81' J. Castillo
83' J. Atoche
86' F. Gonzalezهدف!
87' F. Gonzalez
89' S. La Torre
90' F. Otarola
55' R. Buitrago
63' A. Alfageme
65' I. Regalado
74' I. Bulos
78' I. Bulos
78' F. Cabrera
3:00
22.11.2018
Universidad San Martín
[1 - 1 ]
Alianza Lima
Estadio Nacional de Lima (Lima)
71' A. Loba
71' Y. Oliva
75' A. Lobaهدف!
88' J. Guivin
90' J. Lujan
57' O. Vilchez
63' A. Hohberg
65' A. Hohbergهدف!
66' K. Quevedo
77' M. Velarde
90' L. Butron
22:30
30.10.2018
Ayacucho
[3 - 2 ]
Sport Boys
Estadio Ciudad de Cumaná (Ayacucho)
28' C. Mejiaهدف!
33' M. Montesهدف!
58' M. Montesهدف!
66' C. Mejia
69' J. Gonzales Vigil
72' J. Gonzales Vigil
73' J. Montiel
83' T. Carranza
84' E. Chavez
88' K. Sandoval
88' J. Barreda
31' L. Tejadaهدف!
61' M. Velasco
61' J. Arroe
66' D. Ferreyra
80' M. Velasco (pen.)هدف!
85' S. Gonzales
89' J. Herrera
22:30
31.10.2018
UTC Cajamarca
[1 - 1 ]
Real Garcilaso
Estadio Cristo es el Señor (Cajamarca)
2' D. Millanهدف!
59' J. Bosmediano
68' B. Ubierna
68' L. Cardoza
71' B. Palacios
71' J. Vergara
79' B. Flores
46' H. Rengifo
63' J. Landauri
68' I. Santillan
70' J. Vidales
87' H. Rengifoهدف!
24:45
01.11.2018
Sport Huancayo
[1 - 1 ]
Sport Rosario
Estadio Huancayo (Huancayo)
28' R. Salinas
46' L. Garcia
57' L. Trujillo
58' J. Boghossian
77' M. Velasquez
86' J. Boghossianهدف!
42' Olascuaga
55' C. Beltranهدف!
66' S. Ternero
79' E. Rossi
82' R. Tito
3:00
02.11.2018
Melgar
[2 - 1 ]
Comerciantes Unidos
Estadio de la Universidad Nacional San Agustín (Arequipa)
60' J. Villamarin
70' L. Mifflin
72' P. Arce
73' J. Sanchez
83' G. Guerrero
85' J. Sanchezهدف!
88' G. Guerreroهدف!
28' W. Rivas
46' P. Diez
66' M. Curiel
72' B. Serranoهدف!
78' W. Rivas
89' Kuncho
22:30
01.11.2018
Unión Comercio
[1 - 1 ]
Deportivo Binacional
Estadio del IPD (Moyobamba)
18' C. Preciadoهدف!
71' D. Dioses
79' M. Succar
83' J. Rivera
13' C. Caraza
35' J. Tuesta
46' E. Fernandez
61' H. Zetaهدف!
63' H. Angeles
76' J. Carnero
83' Y. Tello
86' J. Reyes
90' R. Farro
24:45
27.04.2019
César Vallejo
[1 - 0 ]
Real Garcilaso
Estadio Mansiche (Trujillo)
20' R. Garces
21' L. Fleitas
71' A. Benitez
72' A. Sanchez
80' J. Rostaing
84' E. Rodasهدف!
88' S. Silva
89' P. Requena
21' J. Archimbaud
21' A. Lecaros
46' C. Souza Espana
62' J. Ortiz Perez
65' J. Ortiz Perez
75' A. Robles Fuentes
81' H. Rengifo
3:00
28.04.2019
Sporting Cristal
[1 - 1 ]
Universitario
Estadio Nacional de Lima (Lima)
22' F. Pacheco
28' R. Revoredo
39' C. Ortizهدف!
50' J. Cazulo
72' J. Madrid
74' C. Lobaton
84' C. Gonzales
86' J. Cazulo
76' G. Correa
81' J. Barco
88' A. Hohbergهدف!
24:45
26.04.2019
Academia Cantolao
[0 - 0 ]
UTC Cajamarca
Estadio Miguel Grau del Callao (Callao)
24' J. Atoche
46' D. Ramirez
67' P. Albarracin
74' J. Castillo
16' F. Rojas
22' D. Mayora
46' J. Estrada
54' J. Segura
67' S. Almiron
79' B. Guevara
20:15
28.04.2019
Deportivo Municipal
[2 - 1 ]
Ayacucho
Estadio Municipal Segundo Aranda Torres (Huacho)
26' C. Uribe
43' Y. Vilchez
45' E. Rabanal
46' R. Aguilar
58' I. Regaladoهدف!
73' R. Aguilar
76' S. Marusic
90' E. Rabanal
90' E. Arevaloهدف!
90' 0
47' O. Guerra
49' T. Carranza
55' C. Laura
60' W. Aguirre
67' S. Faiffer
69' W. Aguirreهدف!
70' E. Rosales
73' L. Carranza
90' E. Nungaray
3:00
27.04.2019
Sport Boys
[2 - 1 ]
Pirata
Estadio Miguel Grau del Callao (Callao)
10' J. Rossهدف!
28' M. Ortiz
39' L. Peralta
65' P. Ratto
75' J. Falconi
82' J. Chavez (pen.)هدف!
90' G. Torres
21' L. Tejada
29' R. Arrasco
45' L. Acuy
66' R. Rengifo
79' J. Aguirre
83' J. Huangal
90' L. Acuyهدف!
22:30
28.04.2019
Deportivo Binacional
[3 - 1 ]
Melgar
Estadio Guillermo Briceño Rosamedina (Juliaca)
20' J. Vergaraهدف!
58' E. Fernandez
75' H. Zetaهدف!
82' P. Mendez
85' A. Perez
90' R. Cordoba
90' H. Zetaهدف!
29' A. Romero
32' J. Narvaez
62' H. J. Hinostroza Sanchez P.
62' A. Ariasهدف!
68' A. Gomez
74' D. Leudo
81' B. Cuesta
22:30
27.04.2019
Sport Huancayo
[2 - 1 ]
Carlos Manucci
Estadio Huancayo (Huancayo)
6' M. Velasquezهدف!
20' A. Rojasهدف!
47' M. Corrales
66' C. Ross
80' M. Benitez
83' M. Valverde
43' L. Alvarez
46' T. E. Etchemaite
59' J. Villamarin
61' O. Noronhaهدف!
69' J. Villamarin
81' D. Manicero
25:00
28.04.2019
Alianza Lima
[1 - 0 ]
Universidad San Martín
Estadio Alejandro Villanueva (Lima)
52' W. Cartagena
65' L. Ramirez
67' C. Beltran
75' J. Arroeهدف!
84' G. Godoy
85' M. Cornejo
89' A. Fuentes
33' B. Ubierna
36' S. Salas
59' J. Bolivar
68' S. Afolabi
80' R. Espinoza Torres
83' F. E. Espinoza Vega
84' S. Afolabi
90' Y. Oliva
22:30
28.04.2019
Alianza Universidad
[2 - 2 ]
Unión Comercio
Estadio Heraclio Tapia León (Huánuco)
46' L. Pajoy
46' R. Aponza
58' L. Pajoyهدف!
70' J. Portilla
76' G. Mendoza
89' G. Gambettaهدف!
48' J. Rabanalهدف!
57' J. Rabanal
69' A. Zamudio
70' R. Herrera
73' V. Cedron
78' J. Rivera
90' M. Succarهدف!
90' J. Rivera
19:30
28.10.2017
Ayacucho
[0 - 1 ]
Unión Comercio
Estadio Ciudad de Cumaná (Ayacucho)
53' W. Mimbela
60' J. Neira
60' M. Pirchio
81' J. Neira
23' N. Quinaهدف!
2' R. Huaccaهدف!
60' J. Fuentes
22:00
28.10.2017
Universidad San Martín
[1 - 4 ]
Deportivo Municipal
Estadio Alberto Gallardo (Lima)
43' W. J. Cartagena Mendoza
46' J. Ponce
65' L. Alvarez
69' F. R. Fosso
69' A. Ampuero
82' J. Velezهدف!
18' O. Vega
18' A. Zelaهدف!
28' A. Alfageme
44' J. Fernandez (pen.)هدف!
59' O. Vegaهدف!
63' R. Cubaهدف!
63' I. Regalado
68' M. Succar
77' O. Vega
25:45
28.10.2017
Sport Rosario
[2 - 1 ]
UTC Cajamarca
Estadio Rosas Pampa (Huaraz)
50' J. Canova
58' C. Adrianzenهدف!
79' J. Huangal
87' J. Positoهدف!
89' J. Vargas
59' J. Carvallo
68' M. Callorda
68' J. Vergara
70' M. Callordaهدف!
76' D. Diaz
80' J. Acasiete
19:45
28.10.2017
Melgar
[2 - 0 ]
Universitario
Estadio Mariano Melgar (Arequipa)
27' P. Arce (pen.)هدف!
33' V. Cedron
38' P. Arceهدف!
49' D. Penny
57' S. Bravo
15' R. Fernandez
46' D. Chavez
60' E. Paucar
66' L. Tejada
18:00
29.10.2017
Sporting Cristal
[3 - 0 ]
Academia Cantolao
Estadio Alberto Gallardo (Lima)
26' J. Ballonهدف!
30' L. Abram
39' I. Avilaهدف!
57' R. Sandoval
75' C. Olivares
79' R. Sandovalهدف!
82' Y. Oliva
37' K. Paico
46' L. Martin
82' B. J. Canela Mestanza
85' F. Gonzalez
20:15
29.10.2017
Real Garcilaso
[5 - 1 ]
Juan Aurich
Estadio Inca Garcilaso de la Vega (Cusco)
13' D. Carandoهدف!
34' A. Ramuaهدف!
40' J. Herrera
44' D. Carandoهدف!
62' R. Tito
73' E. Ciucci
84' J. Arroe
87' R. Titoهدف!
90' D. Carandoهدف!
22' W. Aguirreهدف!
37' J. Archimbaud
66' R. Campodonico
68' J. Alarcon
76' Y. Vilchez
80' E. Rodas
81' A. Ramos
90' J. Reyes
22:30
29.10.2017
Alianza Lima
[3 - 0 ]
Alianza Atlético
Estadio Alejandro Villanueva (Lima)
42' C. Ascuesهدف!
61' F. Duclos
66' L. Aguiarهدف!
76' L. Pajoy
82' G. Pacheco
82' A. Fuentes
86' L. Ramirezهدف!
58' J. Safra
65' J. Safra
72' L. E. Benites Vargas
73' R. Jimenez
90' A. Lopez
22:30
30.10.2017
Comerciantes Unidos
[2 - 1 ]
Sport Huancayo
0
31' E. Rosales (pen.)هدف!
34' C. Perezهدف!
63' R. Benavides
68' J. Tragodara
75' S. Ternero
83' B. Guevara
62' M. Montesهدف!
68' J. Landauri
73' J. Montiel
81' M. Lliuya
87' V. Balta
22:00
14.10.2019
Real Garcilaso
[2 - 0 ]
César Vallejo
Estadio Inca Garcilaso de la Vega (Cusco)
29' J. Arismendiهدف!
46' J. Velasquez
52' A. Ramua (pen.)هدف!
72' P. Goyoneche
87' H. Rengifo
90' M. Quina
56' S. Silva
57' P. Requena
57' M. Velasco
62' A. Sanchez
75' R. Diaz
90' A. Sanchez
3:00
13.10.2019
Universitario
[0 - 0 ]
Sporting Cristal
Estadio Monumental (Lima)
46' G. Correa
64' N. Cabanillas
68' N. Quina
80' C. Ramos
84' G. Barreto
90' J. Zevallos
90' R. Guarderas
38' C. Palacios
60' G. Tavara
64' J. Madrid
75' C. Lobaton
82' N. Loyola
87' H. Calcaterra
87' C. Olivares
22:00
11.10.2019
UTC Cajamarca
[1 - 1 ]
Academia Cantolao
Estadio Héroes de San Ramón (Cajamarca)
22' G. Martinez
43' J. Quinteroهدف!
63' J. Segura
69' J. Estrada
71' O. Reyes
71' S. Almiron
75' R. Campodonico
79' K. Ruiz
89' E. Ciucci
18' G. Labartheهدف!
45' G. Labarthe
49' E. Mogollon
52' D. Chavez
67' D. Ramirez
79' C. Sanchez
90' S. Rengifo
22:30
12.10.2019
Ayacucho
[2 - 0 ]
Deportivo Municipal
Estadio Ciudad de Cumaná (Ayacucho)
65' E. Chavez
65' N. Martinez
70' E. Chavezهدف!
75' A. Perleche
75' T. Carranza
85' D. Minayaهدف!
15' A. Zela
26' I. Regalado
65' R. Buitrago
77' K. Pena
83' M. Garces
18:00
13.10.2019
Pirata
[1 - 1 ]
Sport Boys
Estadio Municipal Francisco Mendoza Pizarro (Olmos)
25' Ramirez Marioهدف!
45' J. Valoyes
60' M. Ceballos
61' N. Raguso
61' L. Zuniga
79' C. Canales
89' J. Garcia
21' S. Penco
37' J. Tragodara
42' M. Ortiz
45' J. Ross
45' L.
57' M. Ortiz
61' R. Manco
77' J. Herrera
90' S. Penco (pen.)هدف!
90' E. Rossi
25:00
13.10.2019
Melgar
[1 - 0 ]
Deportivo Binacional
Estadio de la Universidad Nacional San Agustín (Arequipa)
37' G. Carmona
46' J. Vidales
53' J. Narvaezهدف!
54' B. Cuesta
66' A. Romero
75' I. Avila
90' A. Romero
34' J. Hilario
46' J. Vergara
47' E. Aubert
58' Y. Tello
78' J. Collazos
24:45
12.10.2019
Carlos Mannucci
[3 - 3 ]
Sport Huancayo
Estadio Mansiche (Trujillo)
42' A. Lopez
46' B. Ubierna
46' J. Villamarin
49' O. Noronhaهدف!
64' G. Ramos
67' G. Ramos
70' J. Fernandezهدف!
77' R. Lagos (pen.)هدف!
20' M. Valverde (pen.)هدف!
26' M. Benitez
37' C. Rossهدف!
82' J. Fernandez (o.g.)هدف!
3:00
05.08.2018
Sporting Cristal
[1 - 0 ]
U. de Deportes
0
22' C. Lobaton
43' H. Calcaterra
43' E. Herreraهدف!
73' E. Chavez
82' F. L. Gomez Zevallos
86' J. Ballon
90' C. Olivares
37' A. Corzo
79' P. De la Cruz
90' A. Osorio
22:30
13.10.2019
Universidad San Martín
[2 - 3 ]
Alianza Lima
Estadio Alberto Gallardo (Lima)
21' Y. Olivaهدف!
40' H. Bazan
55' J. Escobar
63' N. Figueroa
75' O. Pinto
76' N. Figueroa
82' J. Portalesهدف!
90' J. Portales
12' F. J. Rodriguez V.
25' J. A. Rosell Delgado
26' A. Balboaهدف!
45' C. Beltran
53' R. Cruzado
58' F. J. Rodriguez V.هدف!
59' R. Cruzado
61' F. Rodriguezهدف!
69' L. Ramirez
76' A. Ugarriza
20:30
05.08.2018
Dep. Municipal
[1 - 0 ]
AD Cantolao
0
8' Y. Vilchez
28' P. Gutierrez
40' A. Alfageme
45' P. Gutierrezهدف!
52' A. Zela
54' R. Guarderas
58' A. Alfageme
74' C. Flores
86' A. Ampuero
43' P. Albarracin
45' H. Kambou
46' S. Rengifo
64' L. Martin
74' G. Labarthe
77' O. Contreras
18:00
12.10.2019
Unión Comercio
[1 - 0 ]
Alianza Universidad
Estadio del IPD (Moyobamba)
10' S. Gularteهدف!
14' J. Morales
69' S. Gularte
69' G. Di Vanni
76' R. Herrera
82' P. Casique
90' R. Herrera
30' E. Ramos
41' A. Rovegno
46' G. Gambetta
63' J. Sernaque
80' J. Hansen
23:00
05.08.2018
Alianza Lima
[3 - 1 ]
U. San Martin
0
7' A. Hohbergهدف!
46' T. Costa
53' G. Gambetta
60' K. Quevedo
67' A. Hohbergهدف!
74' R. Cruzado
77' O. Vilchez
86' M. Affonsoهدف!
33' J. Guivin
45' K. Dakoi
53' C. Ortiz
54' J. Guivinهدف!
65' J. Huerta
70' Y. Oliva
71' A. Loba
22:30
04.08.2018
Sport Boys
[1 - 0 ]
Ayacucho
0
56' E. Ciucci
60' J. Arroe
68' M. Velasco
74' J. Arroeهدف!
80' L. Tejada
27' B. Arana
46' J. Gonzales Vigil
53' J. Gonzales Vigil
61' G. Vasquez
67' M. Montes
24:45
04.08.2018
Garcilaso
[1 - 0 ]
Cajamarca
0
20' A. Cossio
26' L. Garcia
42' A. Ramua (pen.)هدف!
43' A. Ramua
62' C. Alessandrini
71' J. Archimbaud
76' J. Velasquez
76' L. Kontogiannis
78' A. Cossio
90' J. Landauri
23' B. Ubierna
34' J. Ponce
63' B. Guevara
66' J. Bazan
70' L. Cardoza
85' J. Collazos
86' J. Murrugarra
89' R. Guizasola

الالعاب الاسبوع 1 Primera Division

الفريق الثاني
الفريق الاول
UTC Cajamarca
[-]
Universidad San Martín
02.09.2018 21:00
Academia Cantolao
[-]
Unión Comercio
02.09.2018 21:00
Melgar
[-]
Universitario
02.09.2018 21:00
Sporting Cristal
[-]
Sport Boys
02.09.2018 21:00
Comerciantes Unidos
[-]
Ayacucho
02.09.2018 21:00
Alianza Lima
[-]
Sport Rosario
02.09.2018 21:00
Real Garcilaso
[-]
Sport Huancayo
02.09.2018 21:00
Deportivo Municipal
[-]
Deportivo Binacional
02.09.2018 21:00
UTC Cajamarca
[-]
Sporting Cristal
03.02.2018 2:
جميع المباريات (أسابيع قادمه وسابقة )
كلاسيكو الدوري الاسباني ميسي برشلونه ريال مدريد رونالدو الدوري الالماني