دوري البيرو

الدورة ال 13 لسنة 2019 - Primera Division

22:30
28.10.2019
UTC Cajamarca
[2 - 0 ]
Ayacucho
Estadio Héroes de San Ramón (Cajamarca)
13' K. Ruizهدف!
26' B. Guevara
60' G. Martinezهدف!
64' J. Estrada
69' R. Campodonico
70' J. Deza
75' J. Murrugarra
79' S. Almiron
82' G. Martinez
84' R. Guizasola
46' R. Ardiles
63' N. Martinez
63' E. Chavez
90' N. Martinez
18:00
26.10.2019
Pirata
[0 - 2 ]
César Vallejo
Estadio Municipal Francisco Mendoza Pizarro (Olmos)
24' G. Echeandia
40' J. Valoyes
42' G. Echeandia
53' A. Solis
58' L. Zuniga
71' F. Ramirez
23' F. Ysique
41' R. Garcia Paredes
54' J. Rostaingهدف!
58' V. Cedron
61' A. Sanchez
64' J. Rios
73' G. Pacheco
75' J. Riosهدف!
20:15
27.10.2019
Universidad San Martín
[1 - 1 ]
Sporting Cristal
Estadio Alberto Gallardo (Lima)
12' D. Penny
35' S. Salas
45' J. Vega
68' H. Bazan
74' J. Bolivar
78' O. Pinto
90' J. Escobarهدف!
90' J. Escobar
15' F. Pacheco
46' K. Sandoval
53' O. Merlo
57' C. Olivares
66' C. Lobaton
72' M. Delgado (o.g.)هدف!
3:00
27.10.2019
Universitario
[1 - 1 ]
Academia Cantolao
Estadio Monumental (Lima)
6' R. Guarderas
10' A. Alfageme
38' A. Hohbergهدف!
53' G. Barreto
55' A. Osorio
58' P. Lavandeira Hernandez
77' H. Vaca
79' A. Corzo
90' H. Vaca
24' S. La Torre
30' S. La Torreهدف!
44' S. Rengifo
68' J. Castillo
78' J. Ponce
85' C. Sanchez
90' S. Bravo
22:00
25.10.2019
Real Garcilaso
[1 - 0 ]
Deportivo Municipal
Estadio Inca Garcilaso de la Vega (Cusco)
35' P. Goyoneche
42' J. Nunezهدف!
53' P. Goyoneche
67' D. Ismodes
82' J. Velasquez
89' R. Farro
90' A. Ramua
19' A. Torres
68' J. Bogado
68' P. A. Larrauri
75' M. Succar
76' Y. Vilchez
85' P. A. Larrauri
90' J. Murillo
22:30
14.08.2018
Sporting Cristal
[0 - 0 ]
Sport Huancayo
0
41' R. Revoredo
60' Y. Mejia
69' O. Merlo
69' O. Merlo
78' H. Calcaterra
85' M. Lopez
19' J. Deza
40' R. Salinas
42' R. Salinas
66' R. Menacho
74' M. Lliuya
75' C. A. Neumann
25:15
27.10.2019
Carlos Mannucci
[1 - 1 ]
Sport Boys
Estadio Mansiche (Trujillo)
35' G. Pena
41' B. Ubierna
45' J. Lencinas
46' A. Lopez
72' D. Manicero
77' C. Jimenez
78' A. Lopez
79' G. Ramos
90' J. Fuentesهدف!
90' J. Fuentes
31' L. Magallanes
32' J. Herrera
58' F. Oncoy
71' M. Tejadaهدف!
73' J. Herrera
82' P. de la Haza
84' L. Peralta
90' S. Penco
90' J. Medina
3:00
16.08.2018
Dep. Municipal
[0 - 2 ]
U. de Deportes
0
28' A. Alfageme
64' J. Manzaneda
85' I. Regalado
88' P. A. Larrauri
90' I. Regalado
53' D. Maniceroهدف!
62' J. Nunezهدف!
77' B. Velarde
85' A. Romero
88' A. Chavez
90' J. Vargas
22:00
27.10.2019
Alianza Universidad
[2 - 4 ]
Sport Huancayo
Estadio Heraclio Tapia León (Huánuco)
3' L. Pajoyهدف!
26' J. Rivas
46' J. Sernaque
46' G. Mendoza
60' J. Duranهدف!
76' J. Hansen
8' R. Salinas
39' M. Valverdeهدف!
44' K. Aparicio
50' M. Benitez
61' M. Benitezهدف!
63' M. Benitez
68' C. Ross
78' M. Corrales
82' C. A. Neumannهدف!
90' C. Rossهدف!
90' O. Takeuchi
3:00
15.08.2018
Alianza Lima
[1 - 0 ]
Ayacucho
0
44' R. Villamarinهدف!
59' R. Villamarin
63' M. Affonso
83' M. Lemos
83' A. Fuentes
58' J. Neira
66' J. Neira
74' S. S. Morales
80' R. M. Bogado
81' S. S. Morales
90' J. Perez
22:30
27.10.2019
Melgar
[2 - 3 ]
Alianza Lima
Estadio de la Universidad Nacional San Agustín (Arequipa)
10' J. Amorosoهدف!
44' H. J. Hinostroza Sanchez P.
47' B. Cuesta
61' B. Cuestaهدف!
64' J. Narvaez
75' I. Avila
75' H. E. Arakaki Chinen
30' W. Cartagena
57' A. Fuentes
58' J. Manzaneda
65' F. Rodriguez (pen.)هدف!
69' R. Cruzado
69' K. Quevedoهدف!
86' J. Arroe
89' J. Arroeهدف!
90' J. Arroe
90' R. Cruzado
24:45
14.08.2018
Sport Boys
[1 - 0 ]
Binacional
0
30' A. Reategui
33' N. Quina
41' D. Sotillo M.42'Ismodes (o.g.)
45' M. Velasco
46' A. Torres
49' M. Tejada
60' J. Arroe
76' J. Vargas
40' M. Rodriguez
57' J. Tuesta
58' H. Crespo
58' H. Zeta
81' J. Carnero
18:00
27.10.2019
Unión Comercio
[0 - 2 ]
Deportivo Binacional
Estadio del IPD (Moyobamba)
39' J. Morales
46' C. Adrianzen
67' R. Herrera
78' G. Di Vanni
82' D. Dioses
28' E. Fernandezهدف!
37' A. Perez
39' D. Leudo
43' M. Rodriguez
46' E. Aubert
58' E. Fernandez
67' A. Ojeda
79' H. Kambou
84' Y. Telloهدف!
24:45
15.08.2018
Garcilaso
[3 - 3 ]
U. San Martin
0
13' J. Vidalesهدف!
26' A. Ramuaهدف!
39' M. Aucca
53' J. Archimbaudهدف!
73' P. Orosco
77' G. Mendoza
79' M. Aucca
45' C. Ortizهدف!
47' A. Lobaهدف!
64' S. Salas
65' E. Delgado
66' C. Ortizهدف!
78' J. Chavez
79' J. Guivin
87' F. Anoumou
90' Y. Oliva
24:45
16.08.2018
Sport Rosario
[0 - 2 ]
Union Comercio
0
28' E. Rossi
31' A. Vera
41' R. Tito
49' C. Beltran
57' J. Aguirre
59' R. Arrasco
37' W. Mimbela (pen.)هدف!
39' W. Mimbelaهدف!
63' A. Zamudio
64' J. Rivera
76' R. Manco
85' R. Gomez
22:30
15.08.2018
Comerciantes Unidos
[0 - 4 ]
AD Cantolao
0
31' M. Curiel
52' M. Vinces
72' J. Bogado
72' A. Bravo
76' C. A. Correa Flores
14' S. La Torreهدف!
17' F. Gonzalezهدف!
41' C. Cabelloهدف!
58' K. Paico
63' F. Gonzalezهدف!
74' J. Atoche
74' J. Baluarte
3:00
17.08.2018
FBC Melgar
[3 - 3 ]
Cajamarca
0
1' J. Villamarinهدف!
10' B. Cuesta
22' J. Villamarinهدف!
50' G. Carmonaهدف!
73' K. Ruiz
78' E. Biancucchi
84' J. Fuentes
89' J. Asca
6' D. Millan (pen.)هدف!
46' J. Ponce
49' D. Millanهدف!
65' B. Ubierna
73' J. Collazos
82' R. Guizasola
90' A. Ugarrizaهدف!
22:30
20.04.2018
Ayacucho
[4 - 2 ]
Universitario
Estadio Manuel Eloy Molina Robles (Huanta)
25' K. Sandovalهدف!
34' S. Ramirez
45' C. Ortizهدف!
46' J. Neira
52' C. Mejia
54' J. Perezهدف!
62' T. Carranza
77' V. Rossel
90' J. Neiraهدف!
30' J. Vasquezهدف!
37' A. Quintero
42' A. Chavez
52' J. Nunez
59' R. Siucho Neiraهدف!
73' A. Osorio
76' R. Siucho Neira
22:30
21.04.2018
Sporting Cristal
[4 - 1 ]
U. San Martin
0
17' R. Revoredoهدف!
23' C. Olivaresهدف!
33' H. Calcaterraهدف!
46' A. S. Rojas Castilla
51' F. L. Gomez Zevallosهدف!
71' J. Cespedes
80' J. Ballon
81' J. Ballon
90' G. Tavara
46' J. Bolivar
49' J. Chavezهدف!
58' S. Salas
74' M. Camargo
89' F. Anoumou
23:00
22.04.2018
Alianza Lima
[0 - 0 ]
Sport Rosario
0
20:30
22.04.2018
Comerciantes Unidos
[0 - 0 ]
Cajamarca
0
3:00
21.04.2018
Dep. Municipal
[4 - 0 ]
Binacional
Estadio Miguel Grau del Callao (Callao)
9' J. Manzanedaهدف!
43' R. Buitragoهدف!
63' A. Zela
70' A. Polar (o.g.)هدف!
73' R. Guarderas
75' I. Regalado
80' R. Guarderasهدف!
80' F. Cabrera
84' C. Flores
86' E. Rabanal
89' E. Rabanal
46' J. Ramirez
46' M. Rodriguez
63' M. Benitez
86' V. Balta
90' J. Fajardo
90' J. Fajardo
3:00
22.04.2018
AD Cantolao
[2 - 2 ]
Sport Boys
0
34' L. Martin
36' D. Ramirez
46' S. Rengifo
52' C. Cabello
57' K. Paico
58' O. Takeuchi
65' D. Ramirezهدف!
86' G. Labarthe
90' F. Gonzalezهدف!
37' J. Montanoهدف!
41' J. Vargas
51' J. Montano
55' D. Ismodes
59' A. Torres
64' E. Ciucci
73' J. Arroe
80' A. Reategui
83' J. Arroeهدف!
24:45
21.04.2018
FBC Melgar
[2 - 1 ]
Union Comercio
0
8' O. Tejedaهدف!
28' E. Biancucchiهدف!
59' Miguez P.
69' M. Quina
77' Y. Zuniga
81' B. Cuesta
33' W. Mimbela
35' J. Rabanal
46' W. Aguirre
53' W. Mimbelaهدف!
61' D. Diaz
73' W. Mimbela
24:45
20.04.2018
Real Garcilaso
[0 - 3 ]
Sport Huancayo
Estadio Inca Garcilaso de la Vega (Cusco)
3' A. Cossio
30' I. Santillan
46' D. Mayora
49' L. Garcia
53' J. Landauri
65' J. Lojas
72' J. Archimbaud
4' C. A. Neumann (pen.)هدف!
6' R. Colombo
29' M. Velasquez
36' C. A. Neumannهدف!
67' C. A. Neumannهدف!
86' C. Jimenez
86' J. Deza
3:00
08.11.2018
Sport Huancayo
[1 - 1 ]
Sporting Cristal
Estadio Huancayo (Huancayo)
14' A. Fuentes
34' L. Trujilloهدف!
75' M. Lliuya
79' D. Morales
86' R. Salinas
87' S. Lojas
30' E. Herreraهدف!
60' C. Lobaton
62' Y. Mejia
80' J. Madrid
82' R. Garces
90' F. L. Gomez Zevallos
90' J. Cazulo
3:30
07.11.2018
Universitario
[1 - 2 ]
Deportivo Municipal
Estadio Monumental (Lima)
22' J. Barcoهدف!
72' D. Manicero
73' A. Osorio
89' H. Benincasa
56' I. Bulosهدف!
62' C. Flores
75' R. Guarderas
77' J. Fernandez
79' I. Regalado
83' E. Rabanal
85' R. Cuba
90' F. Cabreraهدف!
22:30
07.11.2018
Ayacucho
[1 - 2 ]
Alianza Lima
Estadio Ciudad de Cumaná (Ayacucho)
42' C. Mejia
59' R. M. Bogado
59' T. Carranza
61' M. Montes
61' M. Montes (pen.)هدف!
77' J. Montiel
88' J. Gonzales Vigil
89' S. S. Morales
90' S. S. Morales
4' M. Affonso (pen.)هدف!
15' R. Cruzado
29' L. Butron
38' T. Costa
46' O. Vilchez
54' J. A. Guidino Otero
55' L. Ramirez
61' H. Riojas
74' K. Quevedo
83' J. Positoهدف!
84' P. M. Lemos
20:15
07.11.2018
Deportivo Binacional
[2 - 1 ]
Sport Boys
Estadio 25 de Noviembre (Moquegua)
46' M. Benitez
50' M. Benitezهدف!
75' J. Carnero
80' Y. Telloهدف!
86' J. Reyes
90' M. Benitez
8' E. Ramos
22' C. Neyraهدف!
52' S. Gonzales
54' E. Nungaray
58' D. Rangel
70' E. Ciucci
77' E. Ciucci
82' J. Vega
90' J. Herrera
22:30
06.11.2018
Universidad San Martín
[2 - 3 ]
Real Garcilaso
Estadio Alberto Gallardo (Lima)
5' C. Ortizهدف!
58' C. Huerto
60' Y. Oliva
69' F. Ramirez
70' J. Bolivar
84' C. Ortizهدف!
86' J. Portales
14' H. Rengifoهدف!
29' J. Arismendi
35' A. Ramua (pen.)هدف!
60' A. Perez
67' J. Archimbaudهدف!
72' J. Landauri
80' C. Alessandrini
81' C. Alessandrini
20:15
08.11.2018
Unión Comercio
[4 - 2 ]
Sport Rosario
Estadio IPD de Nueva Cajamarca (Nueva Cajamarca)
16' J. Riveraهدف!
43' A. Ojeda
46' M. Succar
63' J. Riveraهدف!
68' M. Succarهدف!
74' M. Carranzaهدف!
78' R. Gomez
82' D. A. Vasquez Tenazoa
18' A. Murialdoهدف!
39' A. Murialdo
44' F. Jasaui
66' J. Gutierrez
77' P. Goyoneche
78' R. Tito
83' S. Ternero
85' C. Uribe (pen.)هدف!
18:00
07.11.2018
Academia Cantolao
[2 - 0 ]
Comerciantes Unidos
Estadio Miguel Grau del Callao (Callao)
33' D. Ramirez
44' F. Gonzalezهدف!
46' S. La Torre
54' F. Gonzalezهدف!
62' J. Baluarte
65' O. Contreras
72' G. Barreto
77' S. Rengifo
7' Y. A. Villena Cancino
21' W. Klingender
25' W. Rivas
45' Y. A. Villena Cancino
56' M. Curiel
57' F. Soto
22:30
08.11.2018
UTC Cajamarca
[3 - 0 ]
Melgar
Estadio Cristo es el Señor (Cajamarca)
3' G. L. Baglivo
23' D. Millanهدف!
28' R. Guizasola
36' B. Flores
59' J. Vergara (pen.)هدف!
65' D. Minaya
65' D. Millanهدف!
22' D. Penny
27' A. Deneumostier
45' G. Guerrero
46' H. E. Arakaki Chinen
64' J. Sanchez
68' N. Loyola
86' D. Penny
90' E. Biancucchi
22:30
10.05.2019
Ayacucho
[0 - 2 ]
UTC Cajamarca
Estadio Ciudad de Cumaná (Ayacucho)
15' M. Montes
28' L. Trujillo
46' W. Aguirre
46' A. Perleche
71' N. Martinez
77' D. Minaya
88' D. Minaya
12' J. Quinteroهدف!
40' J. Dezaهدف!
45' J. Deza
46' R. Guizasola
72' J. Murrugarra
73' E. Delgado
80' Ramirez Mario
86' Ramirez Mario
90' F. Rojas
3:00
12.05.2019
César Vallejo
[2 - 2 ]
Pirata
Estadio Mansiche (Trujillo)
30' A. Benitez
37' G. Pachecoهدف!
59' A. Sanchez
75' F. Ysique
81' R. Garcesهدف!
83' F. Medina
7' R. Andia
16' R. Andia
25' L. Tejadaهدف!
57' E. Perleche
78' N. Raguso
84' L. Tejada (pen.)هدف!
85' J. L. Serrato
87' N. Raguso
22:30
13.05.2019
Sporting Cristal
[4 - 0 ]
Universidad San Martín
Estadio Alberto Gallardo (Lima)
8' C. Ortiz (pen.)هدف!
29' C. Palacios
38' C. Gonzalesهدف!
46' C. Lobaton
67' C. Lobatonهدف!
71' P. Arce
71' G. Tavara
77' F. Pacheco
86' C. Lobatonهدف!
30' J. Huerto
36' M. Estrella
42' J. Bilbao
46' E. Calle
76' M. Estrella
76' F. E. Espinoza Vega
81' J. Huerta
3:00
11.05.2019
Academia Cantolao
[1 - 0 ]
Universitario
Estadio Miguel Grau del Callao (Callao)
17' S. Rengifoهدف!
24' S. Rengifo
54' O. Contreras
72' J. Montano
85' J. Ponce
90' J. Castillo
26' N. Cabanillas
33' A. Corzo
66' A. Alfageme
71' A. Osorio
79' C. Grados
20:30
12.05.2019
Deportivo Municipal
[1 - 1 ]
Real Garcilaso
Estadio Municipal Segundo Aranda Torres (Huacho)
61' F. Cabrera
65' J. Bogadoهدف!
68' A. Torres
71' C. Flores
79' P. A. Larrauri
90' J. Murillo
43' J. Arismendi
51' P. Miguezهدف!
56' H. Rengifo
61' R. Manco
77' D. Carando
77' J. Archimbaud
86' R. Manco
89' M. Quina
20:15
11.05.2019
Sport Boys
[3 - 2 ]
Carlos Manucci
Estadio Miguel Grau del Callao (Callao)
8' J. Mondragon
8' J. Mondragon
25' L. Peraltaهدف!
33' P. Rattoهدف!
53' L. Peralta (pen.)هدف!
60' P. Ratto
60' G. Torres
68' L. Peralta
69' Olascuaga
76' J. Medina
84' J. Herrera
4' O. Noronhaهدف!
30' P. Albarran
32' M. Heredia
43' G. Pena
57' R. Sheput
57' T. E. Etchemaite
65' G. Ramos
86' J. Fuentes
90' P. Albarranهدف!
24:45
11.05.2019
Sport Huancayo
[2 - 0 ]
Alianza Universidad
Estadio Huancayo (Huancayo)
29' M. Corralesهدف!
48' C. A. Neumann (pen.)هدف!
58' M. Velasquez
65' J. Bazan
75' J. Fernandez
82' J. Fernandez
83' M. Valverde
5' E. Ramos
12' J. Camara
46' J. Portilla
46' G. B. Belandres Fuentes
72' R. Yves
90' G. B. Belandres Fuentes
23:00
12.05.2019
Alianza Lima
[3 - 2 ]
Melgar
Estadio Alejandro Villanueva (Lima)
16' W. Cartagena
33' K. Quevedoهدف!
43' H. Riojas
51' M. Matzudaهدف!
59' R. Cruzado
68' C. Beltran
76' J. Gallardo
77' T. Costa
82' M. Affonso
90' M. Affonsoهدف!
90' A. Fuentes
21' D. Leudo
25' L. Mifflin
45' C. Neyra
58' H. E. Arakaki Chinen
67' A. Arias
70' J. Vidales
70' J. Sanchezهدف!
72' L. Iberico
74' J. Sanchez (pen.)هدف!
79' J. Narvaez
82' D. Villalba
22:30
11.05.2019
Deportivo Binacional
[3 - 1 ]
Unión Comercio
Estadio Guillermo Briceño Rosamedina (Juliaca)
22' A. Perezهدف!
30' J. Rabanal (o.g.)هدف!
43' A. Polarهدف!
64' A. Polar
79' M. Rodriguez
80' R. Salvador
86' J. Hilario
18' J. Rivera
36' J. Morales
46' L. Ciccolini
46' D. Dioses
61' W. Mimbela (pen.)هدف!
64' C. Davila
68' H. Angeles
78' P. Casique
90' H. Angeles
20:15
24.11.2017
U. San Martin
[3 - 2 ]
Comerciantes Unidos
0
34' A. Succar (pen.)هدف!
47' R. Aparicio
59' J. Ponce
68' W. J. Cartagena Mendozaهدف!
71' G. Correa
73' R. Riosهدف!
75' P. Flores
10' R. Ardiles
14' E. M. Silva Lacerna
33' J. Tragodara
62' L. Zena
76' E. Aubert
77' C. Perezهدف!
90' C. Perezهدف!
90' E. Aubert
22:30
25.11.2017
Cajamarca
[0 - 1 ]
AD Cantolao
0
58' 0
73' 0
85' F. Gonzalezهدف!
19:30
25.11.2017
Garcilaso
[0 - 1 ]
Sport Huancayo
0
65' R. Tito
71' M. Lucana
79' I. Santillan
89' M. Valverde
8' W. Calderon
77' V. Pena
77' M. Montes
82' C. Preciado
83' M. Montesهدف!
88' R. Salcedo
90' V. Balta
22:00
25.11.2017
FBC Melgar
[4 - 3 ]
Juan Aurich
0
13' P. Arceهدف!
34' L. Garciaهدف!
45' A. Ariasهدف!
46' M. Quina
70' M. Quina (pen.)هدف!
74' J. Barrientos
82' L. Iberico
28' K. Rodriguez
46' R. Campodonico
46' A. Medrano
77' W. Aguirreهدف!
87' R. Buitragoهدف!
90' R. Buitragoهدف!
24:45
25.11.2017
Sport Rosario
[0 - 0 ]
Union Comercio
0
10' C. Adrianzen
18' R. Arrasco
53' F. Jasaui
55' G. Alles
57' J. Madrid
80' D. Ramirez
87' G. Alles
88' A. Sanchez
90' M. Carranza
18:00
26.11.2017
Sporting Cristal
[4 - 0 ]
Alianza Atl.
0
26' C. Ortizهدف!
44' C. Lobatonهدف!
71' C. Ortizهدف!
80' B. Costa
80' G. Tavara
83' C. Olivares
87' (pen.)هدف!
45' E. Villamarin
46' J. Mendez
53' J. Cordova
70' L. E. Benites Vargas
20:15
26.11.2017
Ayacucho
[3 - 3 ]
U. de Deportes
0
25' J. Arismendi
34' J. Arismendiهدف!
36' M. Ortiz
45' S. Ramirezهدف!
55' I. Chumpitaz Blas
61' C. Orejuelaهدف!
62' W. Mimbela
64' C. Gonzales
76' P. Joya
90' J. Morales
30' A. Figueraهدف!
37' L. Tejadaهدف!
45' A. Figuera
55' J. Nunez
59' D. Guastavino
68' M. Ortiz (o.g.)هدف!
82' A. Romero
90' A. Romero
22:30
26.11.2017
Alianza Lima
[1 - 0 ]
Dep. Municipal
0
21' L. Aguiar
46' L. Ramirez
70' R. Cruzadoهدف!
71' M. Araujo
82' K. Quevedo
87' L. Garro
90' A. Cossio
90' L. Butron
58' A. Alfageme
66' M. Palomino
67' E. Delgado
73' S. Moreno
89' A. Alfageme
90' L. Calderon

الالعاب الاسبوع 1 Primera Division

الفريق الثاني
الفريق الاول
UTC Cajamarca
[-]
Universidad San Martín
02.09.2018 21:00
Academia Cantolao
[-]
Unión Comercio
02.09.2018 21:00
Melgar
[-]
Universitario
02.09.2018 21:00
Sporting Cristal
[-]
Sport Boys
02.09.2018 21:00
Comerciantes Unidos
[-]
Ayacucho
02.09.2018 21:00
Alianza Lima
[-]
Sport Rosario
02.09.2018 21:00
Real Garcilaso
[-]
Sport Huancayo
02.09.2018 21:00
Deportivo Municipal
[-]
Deportivo Binacional
02.09.2018 21:00
UTC Cajamarca
[-]
Sporting Cristal
03.02.2018 2:
جميع المباريات (أسابيع قادمه وسابقة )
كلاسيكو الدوري الاسباني ميسي برشلونه ريال مدريد رونالدو الدوري الالماني